Aktualności
Badania
06 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-06-06

Półtora mln euro dla PŁ na badania tekstyliów

Politechnika Łódzka będzie koordynatorem projektu „Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów” wyłonionego w konkursie Twinning w ramach programu Horyzont Europa. Na działania przewidziane w projekcie przyznano niemal 1,5 mln euro.

To pierwszy w historii programów ramowych UE projekt koordynowany przez łódzką uczelnię techniczną. Będzie realizowany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

Program Twinning jest elementem polityki europejskiej zmierzającej do budowania sieci współpracy międzynarodowej dla osiągnięcia doskonałości naukowej w ramach danej dziedziny. Nasza uczelnia, będąc silnym ośrodkiem naukowym w inżynierii materiałowej, zdobyła środki finansowe i będzie kierować projektem realizowanym wspólnie z uczelniami ze Szwecji, Niemiec, Hiszpanii oraz z polskim przedsiębiorstwem – dodał.

W projekcie SustDesignTex (Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites) uczestniczą także: Högskolan i Borås (Szwecja), RWTH Aachen (Niemcy), Universidad de Zaragoza (Hiszpania) oraz firma Wademekum. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ z Instytutu Architektury Tekstyliów.

Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej zdobędzie wiedzę ekspercką z wzornictwa przemysłowego, przetwarzania struktur tekstylnych i tekstylnych wzmocnień kompozytowych i zbuduje Centrum Doskonałości w zakresie optymalizacji innowacyjnych technicznych wyrobów włókienniczych.

Prowadzone w sieci działania odnoszą się do projektowania przemysłowego innowacyjnych struktur tekstylnych wykorzystywanych w lekkich konstrukcjach kompozytowych, np. elementów samolotów, dronów i w przemyśle samochodowym. Zgodnie z nazwą Twinning, która w tłumaczeniu na polski oznacza partnerstwo, osiągnięciu doskonałości służyć będzie transfer wiedzy i wymiana najlepszych praktyk między PŁ a partnerami.

Koncepcja projektu badawczego dotyczącego projektowania i oceny nowych kompozytów do wzmacniania tekstyliów opiera się na specjalizacjach poszczególnych uczelni. W Szwecji naukowcy będą opracowywali projekt zgodnie z zasadą EkoDesign, uwzględniając ekonomię cyrkularną i dobierając odpowiednie biodegradowalne surowce. Zaprojektowane struktury włókiennicze będą realizowane w Niemczech, a w Hiszpanii – impregnowane żywicami biodegradowalnymi. W Politechnice Łódzkiej wytworzone elementy poddamy testom pod kątem własności mechanicznych i użytkowych. Opracowane lekkie konstrukcje włókiennicze zostaną zaprezentowane na konferencjach i zaimplementowane przez polskie przedsiębiorstwa – wyjaśnia prof. Barburski.

Wszyscy partnerzy zapoznają się z warunkami badawczymi w poszczególnych jednostkach, przekazując wiedzę o nowych metodykach i posiadanym sprzęcie badawczym. Odbywać się to będzie podczas wizyt krótkoterminowych, wizyt eksperckich, wykładów, szkoleń, wspólnych prac badawczych i konferencji. W Politechnice Łódzkiej dla młodych naukowców zostaną zorganizowane warsztaty, wspólna szkoła letnia oraz maraton zarządzania projektami.

Uruchomiona w ramach projektu Wspólna Mapa Drogowa Badań i Innowacji oraz platforma dialogu branżowo-badawczego zbuduje warunki do stałej wspólnej pracy z partnerami przemysłowymi, aby osiągnąć cel Strategii Inteligentnej Specjalizacji Województwa Łódzkiego.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)