Aktualności
Badania
15 Listopada
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2022-11-15

Pomogą skomponować zdrową i zrównoważoną dietę

Nastawienie i preferencje konsumentów do innowacyjnych produktów żywnościowych, m.in. zamienników mięsa, zbadają naukowcy biorący udział w projekcie SusPlant. Polskę reprezentuje w tym przedsięwzięciu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Od lat obserwuje się wzrost obaw dotyczących zrównoważenia środowiskowego globalnej podaży żywności, kwestii dobrostanu zwierząt i obaw etycznych dotyczących nawyków żywieniowych i konsekwencji spożywania mięsa na ludzkie zdrowie. Wśród konsumentów rośnie akceptacja żywności pochodzenia roślinnego, a sektory przemysłu ją produkujące rozwijają się. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) skłaniają rządy, firmy, naukowców i osoby prywatne do szukania nowych rozwiązań i zmiany nawyków, by do 2030 roku spełnić te założenia.

Nowy projekt współpracy między Szwecją, Polską, Litwą, Ukrainą i Mołdawią dotyczący diety roślinnej, jako kroku w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zbada postawy społeczeństw tych krajów w stosunku do konsumpcji mięsa i jego przetworów, a także gotowość konsumentów i producentów żywności do spożywania czy wytwarzania substytutów mięsa z różnego rodzaju surowców roślinnych. Jak podkreślają pomysłodawcy przedsięwzięcia, ostatnie wytyczne żywieniowe zalecają komponowanie diety opartej na pokarmach roślinnych i ograniczanie spożycia pokarmów zwierzęcych. Dieta bogata w pokarmy roślinne i uboga w pokarmy pochodzenia zwierzęcego (zwłaszcza czerwonego mięsa) przynosi korzyści zdrowotne i wiąże się z mniejszym wpływem na środowisko. Szwecja wprowadziła m.in. program zrównoważonej gospodarki środowiskowej jako element oficjalnej krajowej strategii żywnościowej, ale jak do tej pory niewiele krajów poszło w jej ślady.

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, należy działać na arenie międzynarodowej – by ujednolicić działania na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i jej konsumpcji. Dlatego celem długoterminowym projektu jest otwarcie się na możliwości i znalezienie optymalnych warunków dla produkcji żywności pochodzenia roślinnego oraz poprawa nawyków konsumpcji, które przyczynią się do ogólnego zrównoważenia globalnego łańcucha żywnościowego.

Projekt jest wspierany finansowo przez Instytut Szwedzki – agencję publiczną, która promuje zaufanie do Szwecji na całym świecie. Prace koordynują naukowcy z Wydziału Nauk Molekularnych Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych, a w zespole znajdują się również inne szwedzkie podmioty: RISE i Kristianstad University oraz partnerzy międzynarodowi: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczy Mołdawii. Ważną rolę w konsorcjum pełnią firmy produkujące żywność z Ukrainy i Mołdawii.

źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)