Aktualności
Badania
22 Marca
Źródło: www.denhartogh.com
Opublikowano: 2021-03-22

Poprawią wydajność globalnego łańcucha dostaw

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych w celu zwiększenia wydajności globalnego łańcucha dostaw i zmniejszeniu jego wpływu na środowisko – to cel międzynarodowego projektu ePIcenter. Jedyną polską jednostką naukowo-badawczą biorącą w nim udział jest Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Konsorcjum składające się z 36 partnerów reprezentujących wiodące porty morskie, kluczowych spedytorów i gestorów ładunków, firmy logistyczne, instytucje naukowe i firmy technologiczne oficjalnie zainicjowało projekt ePIcenter koordynowany przez Port w Antwerpii (Havenbedrijf Antwerpen). Projekt jest finansowany z Programu Horyzont 2020.

Partnerzy połączyli siły, aby wypracować innowacyjne rozwiązania, które stanowią odpowiedź na globalne wyzwania w łańcuchu dostaw dotyczące długości, złożoności i podatności transportu na zagrożenia. Celem inicjatywy będzie opracowanie i testowanie rozwiązań logistycznych opartych na sztucznej inteligencji, nowych technologiach transportowych (np. Hyperloop, pojazdy autonomiczne) w celu zwiększenia wydajności globalnego łańcucha dostaw i zmniejszeniu jego wpływu na środowisko. 

Efektywny transport towarów będzie możliwy dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych i operacyjnych (fizyczny Internet, operacje synchromodalne) oraz inteligentnych technologii, w tym transportowych (Hyperloop, pojazdy zautomatyzowane), a także opracowaniu algorytmów sztucznej inteligencji i technik symulacji, które pomogą zoptymalizować logistykę i procesy planowania synchronicznego, z którymi codziennie stykają się użytkownicy. Dzięki ścisłej współpracy z partnerami branżowymi powstaną odpowiednie aplikacje wspierające przyszłe zrównoważone łańcuchy logistyczne.

Projekt ePIcenter ma prawdziwie globalny zasięg, a jego pilotażowe rozwiązania będą wprowadzane na głównych trasach żeglugowych z Europy do Kanady i USA, a także na  szlakach handlowych, takich jak Szlak Morza Północnego i nowy Szlak Jedwabny. Firmy wprowadzające innowacje technologiczne i eksperci do spraw środowiska będą ściśle współpracować w celu opracowania nowych rozwiązań, które efektywnie zwiększą wydajność i stabilność globalnych łańcuchów dostaw oraz przyczynią się do realnego rozwoju logistyki.

Jako jedyna polska jednostka naukowo-badawcza, we współpracy z PKP SA, w przedsięwzięciu bierze udział Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Projekt realizowany jest w zespole Zakładu Ekonomiki i Prawa IM UMG kierowanym przez Marcina Kalinowskiego.

Całkowita wartość projektu ePIcenter – „Fizyczny internet i synchromodalność w zwiększaniu efektywności transportu w ramach globalnych łańcuchów logistycznych” (Enhanced Physical Internet-Compatible Earth-frieNdly freight Transportation answER) wynosi 7,4 mln euro. Konsorcjum otrzymało dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w wysokości blisko 6,9 mln euro. Na polską część badań przeznaczono ponad 90 tys. euro. Realizację projektu zaplanowano na 3,5 roku.

MK, źródło: UMG

Dyskusja (0 komentarzy)