Aktualności
Badania
13 Grudnia
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2018-12-13

Porozumienie PORT z Roche Polska

Jedna z kluczowych organizacji badawczo-rozwojowych PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązał współpracę z Roche Polska – liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. To pierwsza tego rodzaju współpraca PORT z prywatnym inwestorem. Jej efektem mają być m.in. otwarte dla polskich naukowców bazy genomowe osób chorych na nowotwory.

Przyjęta przez Rząd w 2017 roku Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczyła nowe kierunki rozwoju wielu obszarów m.in. nauki i biotechnologii. Instytucje badawcze, ośrodki naukowe,  a także prywatni inwestorzy planują działania, których finalnym efektem ma być wymierny wkład w rozwój polskiej gospodarki, a wraz z nim – wzrost innowacyjności oraz reindustrializacja. W ramach zawartego porozumienia partnerzy zadeklarowali m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pracy nad nowymi lekami, wymianę wiedzy nt. najnowszych trendów w dziedzinie biotechnologii i bioinformatyki oraz organizacji procesów selekcji projektów badawczych.

– To właśnie biotechnologia będzie jednym z elementów kształtujących przyszłość na świecie. Świadomość tego faktu jest obecna w ośrodkach decyzyjnych, od których zależy dalszy rozwój naszego kraju: w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, jak również w PORT, dlatego stanowi jeden z kluczowych filarów naszej strategii – mówi Piotr Dytko, Prezes PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Kooperacja z Roche Polska to dla nas nowe doświadczenie, które może wpłynąć na wyniki prac realizowanych w naszym ośrodku, czyniąc nas równocześnie pionierami wyznaczającymi nowe kierunki rozwoju biotechnologii w naszym kraju.

Kooperacja PORT oraz Roche Polska to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory. Powstanie takich baz dostarczy naukowcom znacznie dokładniejszych informacji na temat sekwencji genów, ułatwiając poszukiwanie oraz wskazanie genów i ich mutacji, które odpowiadają za powstawanie i rozwój chorób. Jest to również niezbędne obecnie narzędzie do porównywania i analizy, które może przyczynić się do rozwoju nowych, co raz dokładniejszych i skuteczniejszych terapii dla pacjentów.

– Medycyna wkroczyła w kolejny, przełomowy etap wszechstronnego profilowania genomowego. Pacjenci mają już dostęp do coraz nowocześniejszego leczenia opartego na medycynie personalizowanej, które jest bardzo skuteczne – mówi Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska. – Jesteśmy nie tylko producentem innowacyjnych leków, ale również odpowiedzialnym partnerem polskiej gospodarki. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi jest jednym z naszych priorytetów. Polscy naukowcy już nie raz pokazali światu, że ich pomysły mogą zmienić paradygmat chorób dotykających społeczeństwo. Dzięki współpracy z Polski Ośrodkiem Rozwoju Technologii tworzymy kolejną już przestrzeń dla budowania nowoczesnych rozwiązań w naszym kraju, które są bodźcem napędzającym polską gospodarkę.

PORT to sieć specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych, technologicznych oraz pracowni pomiarowych i specjalistycznych, które działają w 6 obszarach badawczych: Biobank, Biotechnologia, Nanobioinżynieria, Materiały Specjalne, Fotonika i Elektronika oraz Analityka. Każdy z obszarów skupia ze sobą specjalistyczne laboratoria. Dzięki temu ośrodek może koncentrować się na wybranych zagadnieniach naukowych oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie laboratoria PORT wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę badawczą, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań  w zakresie ochrony zdrowia. Obok podstawowej działalności, firma Roche od wielu lat realizuje  w Polsce wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w latach 2014–2017 przeznaczyła  na ten cel 2,1 mld złotych. To właśnie w Polsce działają dwa wiodące na świecie ośrodki Roche: Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajmujące się bioinformatyką Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche wspierające pracę ponad 91 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach. Firma współpracuje w Polsce także z wiodącymi uczelniami wyższymi m.in. Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

MK

Źródło: MNiSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)