Aktualności
Badania
17 Marca
Fot. Michał Jędrak Źródło: www.granty-na-badania.com
Opublikowano: 2020-03-17

Poszukiwanie terapii przeciwko koronawirusowi

Dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, kierownik Laboratorium Struktury Białka, otrzymał grant Exscalate4CoV z programu „Horyzont 2020”, aby przeciwdziałać pandemii koronawirusa. Wraz z 18 partnerami z najlepszych instytucji europejskich weźmie udział w poszukiwaniu skutecznej terapii przeciwko wirusowi.

Projekt Exscalate4CoV (E4C) ma na celu wykorzystanie najpotężniejszych zasobów obliczeniowych znajdujących się obecnie w Europie w celu wzmocnienia inteligentnego projektowania leków in-silico. Trzon projektu stanowi Exscalate (EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns), obecnie najmocniejsza inteligentna platforma superkomputerowa na świecie, opracowana przez Dompé. Exscalate (exscalate.eu) wykorzystuje „bibliotekę chemiczną” złożoną z 500 miliardów cząsteczek dzięki zdolności przetwarzania ponad 3 milionów cząsteczek na sekundę.

Rolą polskiego instytutu jest przyspieszenie eksperymentalnej części projektu i określenie struktury krystalicznej funkcjonalnych białek koronawirusa w celu oceny podobieństw strukturalnych z innymi białkami wirusowymi. Badania te stanowią kluczowy etap racjonalnego procesu opracowywania leków.

Projekt EXSCALATE4CoV został wdrożony dzięki funduszom, które Komisja Europejska wzmocniła w ramach połączenia alarmowego dedykowanego badaniom nad opracowaniem, leczeniem i diagnostyką szczepionek COVID-19. Zaproszenie ogłoszono dopiero w styczniu 2020 r., a projekt ma rozpocząć się nie później niż 1 kwietnia.

Projekt ma potrwać 18 miesięcy, a konsorcjum, które go będzie realizować, tworzy 18 partnerów z różnych europejskich uczelni i instytutów badawczych.

JK

(Źródło: MIBMiK)

Dyskusja (0 komentarzy)