Aktualności
Badania
21 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-06-21

Powołano Radę Agencji Badań Medycznych

Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych. Będą oni opiniować kierunki działalności badawczej instytucji i zasady podziału środków finansowych.

Rada posiada kompetencje do opiniowania rocznego planu działania Agencji Badań Medycznych, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Kadencja tego ciała trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów powołanej w tym roku Agencji Badań Medycznych. Zgodnie z zapisami ustawowymi może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

W skład pierwszej Rady ABM weszli:

 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • prof. Waldemar Priebe – Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center;
 • prof. George Wilding – Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center;
 • prof. Christopher JL Murray – The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE);
 • dr n. med. Rafał Staszewski – kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • PhD Michael J. Pencina – Vice Dean for Data Science and Information Technology; Proffesor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine;
 • dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – kierownik Zespołu; koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński – Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • dr Aurelia Ostrowska – dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 • dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek – kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. W. Maksymowicz oraz dr hab. J. Sieńko zostali wskazani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei prof. J. Chudek został wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Początkowo będzie wspierać niekomercyjne badania dotyczące największych zagrożeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa. Będą to projekty z obszarów onkologii, kardiologii czy hematoonkologii dziecięcej. Być może pojawią się również badania z zakresu chorób rzadkich.

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)