Aktualności
Badania
19 Grudnia
Źródło: OneHD
Opublikowano: 2019-12-19

Powołano Radę Programu MAB

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowano działalność Rady Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, która będzie czuwać nad jakością realizacji tego projektu. W spotkaniu wzięli udział światowej klasy naukowcy – eksperci zagraniczni i dyrektorzy jednostek MAB oraz przedstawiciele FNP.

Rada MAB jest organem powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, mającym na celu zapewnienie jakości realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rada rekomenduje, udziela konsultacji i wydaje zalecenia Zarządowi FNP w odniesieniu do jednostek MAB i samego programu oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem standardów sprzyjających doskonałości naukowej programu MAB. Rada podlega Zarządowi FNP, a jej spotkania odbywać się będą raz w roku. Przewodniczącym Rady wybrano jednogłośnie prof. Andreia Lupasa, dyrektora Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa Plancka.

W spotkaniu uczestniczyli zagraniczni eksperci, światowej klasy naukowcy, którzy będą pełnili rolę doradczą:

 • prof. Andrei Lupas – dyrektor Departamentu Ewolucji Białek w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa -Plancka;
 • prof. Joan Guinovart – profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Barcelońskim;
 • prof. Anka Kayser-Pyzalla – rektor Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku
 • prof. Beate Ritz – współprzewodnicząca finansowanego przez NIEHS Centrum UCLA ds. badań nad środowiskiem genowym choroby Parkinsona;
 • prof. Anne Borg – wicerektor ds. edukacji Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego;
 • prof. Karen Avraham – zastępczyni dziekana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Telawiwskiego;
 • prof. Lucia Sorba – dyrektorka Instytutu Nanonauki Krajowej Rady ds. Badań we Włoszech.

W spotkaniu udział wzięli również dyrektorzy oraz reprezentanci 14 jednostek utworzonych w ramach MAB:

 • prof. Tomasz Wojtowicz – zastępca dyrektora w Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), Instytut Fizyki PAN w Warszawie;
 • prof. Agnieszka Chacińska – dyrektorka Instytutu Regenerative Mechanisms for Health (ReMedy), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Theodore Hupp– dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS), Uniwersytet Gdański;
 • prof. Leszek Roszkowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Technologicznego Astrofizyki Cząstek (Astrocent), Politechnika Warszawska;
 • prof. Konrad Banaszek – dyrektor Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Arkadiusz Piotrowski – zastępca dyrektora Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision), Uniwersytet Gdański;
 • prof. Marek Żukowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (CTQT), Uniwersytet Gdański,
 • prof. Leszek Kaczmarek – dyrektor Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu (BRAINCITY), Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie;
 • prof. Thomas Skotnicki – zastępca dyrektora Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (CENTERA), Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie;
 • prof. Dorota Pawlak – dyrektorka Centrum Doskonałości dla nanofotoniki, zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i technologii wzrostu kryształów (ENSEMBLE3), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;
 • Anna Pawlus – kierownik wykonawczy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER), Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;
 • dr Paweł Sobkowicz – kierownik projektu i dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Centrum Doskonałości NOMATEN, zajmującego się materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;
 • prof. Piotr Paneth – dyrektor ds. organizacji działalności naukowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi Bio-materiałami (ICRI-BioM), Politechnika Łódzka;
 • dr Marian Bubak – dyrektor ds. naukowych Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej (Sano), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Przewiduje wsparcie wyspecjalizowanych i autonomicznych jednostek naukowych w Polsce kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi ok. 126 mln euro. Do tej pory wsparcie zostało przyznane 10 jednostkom.

źródło: FNP

 

Dyskusja (0 komentarzy)