Aktualności
Badania
27 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-07-27

Powstaje e-leksykon języka zawodowego polskich dziennikarzy

Nad koncepcją internetowego leksykonu języka zawodowego polskich dziennikarzy pracuje badaczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Będzie przykładem połączenia nowoczesnej leksykografii z lingwistyką informatyczną.

Dr Beata Jarosz z Instytutu Filologii Polskiej UMCS znalazła się w gronie laureatów konkursu MINIATURA 6. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje jej wyjazd konsultacyjny w ramach projektu, którego celem jest opracowanie koncepcji internetowego leksykonu języka zawodowego polskich dziennikarzy. Inicjatywa wyrasta z założeń humanistyki cyfrowej i głębokiego przekonania o konieczności integracji nowoczesnej leksykografii z lingwistyką informatyczną (określaną też jako inżynieria lingwistyczna).

Zgodnie z aktualnymi tendencjami nowoczesny słownik powinien być genetycznie elektroniczny (digitally-born dictionary), funkcjonować online i spełniać potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców. Jego zbudowanie wymaga nie tylko wiedzy lingwistycznej, ale też współpracy z informatykami doświadczonymi w przetwarzaniu języka naturalnego, w informatycznym opisie jednostek leksykalnych i w organizowaniu elektronicznych zasobów w spójnej e-strukturze. Dopiero połączenie kompetencji obu grup specjalistów pozwoli udostępnić informację językową w sposób wykorzystujący potencjał cyfrowy w maksymalnym stopniu – tłumaczy dr Jarosz.

Jej 3-tygodniowy wyjazd konsultacyjny do konsorcjum CLARIN-PL, funkcjonującego przy Politechnice Wrocławskiej, pozwoli na rozpoznanie nowoczesnych metod i technik konstruowania słowników elektronicznych, a także zaznajomienie się z infrastrukturą i możliwościami implementacji różnych funkcjonalności w leksykonie mającym otwartą, opartą na hipertekście strukturę. Badaczka przeprowadzi pogłębione konsultacje na temat najnowszych rozwiązań stosowanych w tworzeniu internetowych słowników i przetestuje wybrane e-narzędzia, dzięki czemu możliwe będzie wstępne opracowanie koncepcji internetowego leksykonu języka zawodowego polskich dziennikarzy.

Konsorcjum CLARIN-PL stanowi część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (łączącej centra badawcze, uczelnie i instytuty naukowe z 22 krajów Europy). To jeden z wiodących ośrodków tworzących technologie przetwarzania języka naturalnego oraz korpusów tekstowych, gdzie realizowane są prace nad Słowosiecią – dostępnym online, relacyjnym słownikiem języka polskiego, opartym na metodologii angielskiego e-leksykonu Princeton WordNet.

Na liście laureatów ostatniej odsłony konkursu MINIATURA znalazło się 41 badaczek i badaczy z 31 instytucji (w tym jednej niepublicznej uczelni – Collegium Civitas), którzy otrzymają niemal 1,6 mln zł na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne). Najwięcej laureatów w tej rundzie wywodzi się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (4). Blisko połowę z rozdysponowanych środków przeznaczono na projekty z nauk o życiu (764 088 zł), nieco mniej dostali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (620 766 zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 197 541 zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca.

MK, źródło: Centrum Badań Naukowych UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)