Aktualności
Badania
18 Maja
Źródło: PAN
Opublikowano: 2021-05-18

Powstaje mapa migracji zwierząt kopytnych

Pierwszy na świecie atlas migracji ssaków kopytnych powstanie dzięki międzynarodowemu zespołowi naukowców i ekologów. W inicjatywę włączył się Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Projekt został opisany w ostatnim numerze „Science”. Mapa migracji ma zebrać szlaki, po których poruszają się zwierzęta kopytne, by chronić ich populacje przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami, również tymi wynikającymi z wpływu człowieka na środowisko. Z jednej strony, przemieszczanie się zwierząt często ograniczają drogi, linie kolejowe czy kanały, z drugiej – migracja ssaków kopytnych to podstawowy proces ekologiczny sprzyjający dużej liczebności stad. Ponadto podtrzymuje bioróżnorodność i duże populacje drapieżników i padlinożerców, dla których zwierzęta kopytne są bazą pokarmową. Migracje były także czynnikiem, który od wieków tworzył więzi kulturowe między rdzennymi mieszkańcami i lokalnymi społecznościami.

Międzynarodowe konsorcjum, które zajmie się projektem, współpracuje z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS). Umowa ta dotyczy ochrony dzikich zwierząt, które w swoich wędrówkach przekraczają granice państw. Atlas migracji bazować będzie na zbieranych od dawna przez badaczy danych naukowych z rożnych kontynentów.

Migracje kopytnych zanikają w alarmującym tempie. Wysiłki zarządców dzikiej przyrody i ekologów są udaremniane przez konkretne wyzwanie: większość migracji kopytnych nigdy nie została zmapowana na tyle szczegółowo, by móc prowadzić skuteczną ochronę. Bez strategicznego i wspólnego wysiłku wielkie migracje na skalę światową mogą nadal skracać się, przerywać lub ginąć w nadchodzących dekadach. Na szczęście połączenie zbiorów danych dotyczących śledzenia zwierząt, zapisów historycznych oraz wiedzy lokalnej i tubylczej może stanowić podstawę globalnego atlasu migracji, zaprojektowanego w celu wspierania działań ochronnych i polityki na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym – piszą autorzy publikacji w „Science”.

Jednym z partnerów międzynarodowego konsorcjum opracowującego atlas migracji ssaków kopytnych jest Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)