Aktualności
Badania
11 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-11

Powstaje platforma do komunikacji między badaczami nauk humanistycznych i społecznych

Stworzenie platformy dla nauk humanistycznych i społecznych, która usprawni komunikację między badaczami – to cel projektu TRIPLE, na którego realizację przyznano 5,6 mln euro z programu Horyzont 2020. Jednym z wykonawców projektu jest Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN.

Platformę TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) stworzy międzynarodowe konsorcjum OPERAS, zajmujące się promowaniem otwartej komunikacji pomiędzy badaczami, którzy pracują w obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Celem jest zwiększenie widoczności badań społecznych i humanistycznych oraz ułatwienie współpracy między przedstawicielami tych dyscyplin. Na realizację projektu konsorcjum otrzymało 5,6 miliona euro ze środków programu Horyzont 2020.

„Reprezentanci humanistyki i nauk społecznych z krajów europejskich posługują się odmiennymi metodami badań, władają różnymi językami narodowymi, mają wielostronne zainteresowania. Projekt powstał w odpowiedzi na wyzwania, z którymi się borykają. Szeroki zakres tematyki i metodologii badań w ramach tych dziedzin jest ich niebywałym atutem, ale rodzi jednocześnie trudności z przepływem informacji czy współpracą między naukowcami z różnych dyscyplin. W rezultacie wyniki badań humanistycznych i społecznych są trudniej dostępne i rzadziej wykorzystywane, co odbija się także na ich mniejszym wpływie społecznym” – czytamy w opisie projektu.

W jego ramach ma powstać wielojęzyczna i wielokulturowa platforma przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki niej będą mogli wymieniać się informacjami o swoich działaniach i projektach, jak również wyszukiwać materiały naukowe i dane badawcze opublikowane w różnych językach. Twórcy platformy mają także nadzieję, że ułatwi ona nawiązywanie współpracy między światem akademickim i środowiskami pozanaukowymi.

TRIPLE ma być częścią większej całości – infrastruktury badawczej przygotowywanej przez instytucje należące do konsorcjum OPERAS. Infrastruktura ta z kolei ma być powiązana z zainicjowanym przez Komisję Europejską projektem EOSC (European Open Science Cloud) – bazą danych spełniającą założenia otwartej nauki (open science). Prace nad TRIPLE trwać będą 3,5 roku i rozpoczną się jesienią. Będzie w nich uczestniczyć 18 instytucji z 12 państw europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Źródło: PAP

Dyskusja (0 komentarzy)