Aktualności
Badania
27 Listopada
Źródło: www.apsl.edu.pl
Opublikowano: 2019-11-27

Powstaje wirtualne Herbarium Pomeranicum

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku zainaugurowano trzyletni projekt dotyczący zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza. Jego wartość to ponad 25 mln zł.

Uroczystość inaugurująca projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza: Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” odbyła się 25 listopada br. Akademia Pomorska jest jednym z beneficjentów prezentowanego projektu, a jej partnerami są Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński.

Celem jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki temu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również polepszy się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczące wsparcie w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną.

W trakcie realizacji projektu 468 tys. alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie.  Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym.

Projekt adresowany jest  do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, redakcji czasopism naukowych, a także użytkowników indywidualnych – w ich gronie między innymi do specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, pracowników laboratoriów badawczych, projektantów urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Projekt rozpoczął się 1 października i potrwa do końca września 2022 roku. Wartość dofinansowania wynosi  25 065 886, 21 zł.

źródło: AP

 

Dyskusja (0 komentarzy)