Aktualności
Badania
21 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-11-21

Powstał bank danych z milionem próbek dla diagnostyki onkologicznej

Ogólnodostępną cyfrową bazę unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii stworzyli naukowcy Politechniki Łódzkiej we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Projekt finansowany był ze środków europejskich.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów OECD. Do nowotworów, w których diagnostyce i leczeniu mamy najwięcej do nadrobienia, należą m.in. rak piersi i prostaty, rak płuc oraz jelita grubego – wynika z raportu „Health at a Glance 2021”. Stworzenie bazy i szeroko pojęta dostępność do próbek mają możliwość zmiany tak sytuacji.

Odpowiedzią na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych (dotyczących histopatologii), które w obecnej rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, znacznie opóźniają powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie, spowalniają prace badawczo-naukowe, podnoszenie kompetencji i edukację lekarzy specjalistów, kadry naukowej, był projekt MDB – Medical Data Bank. W trzyletnim przedsięwzięciu, które ma służyć rozwojowi nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, brali udział naukowcy Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

W efekcie powstała ogólnodostępna cyfrowa baza unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii. Ułatwia ona dostęp oraz poprawia jakość zdigitalizowanych, zanonimizowanych, pogrupowanych, uporządkowanych i opisanych metadanymi danych, zasilając bazę danych informacji sektora publicznego oraz umożliwiając zainteresowanym ponowne wykorzystanie komplementarnych zasobów nauki.

Tym samym cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Dzięki projektowi możliwe stało się udostępnienie danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, tworzenia statystyk, a dodatkowo baza stanowi unikalne źródło informacji popularnonaukowej dla społeczeństwa. Przygotowane rozwiązanie posłuży rozwojowi diagnostyki onkologicznej poprzez dalsze badania nad jednostkami chorobowymi.

W ramach projektu przygotowano platformę WWW, udostępniającą w sposób przejrzysty i dostosowany dla wielu grup odbiorców zanonimizowane ISP z zakresu danych medycznych. Partnerzy projektu udostępnili preparaty histopatologiczne wraz z opisami oraz wyniki badań proteomiczno-metabolicznych. Przygotowano duży zbiór danych, w tym z badań metabolomicznych, proteomicznych uzyskanych technikami LC-MS/MS oraz GC-MS/MS. Dane te powstały w wyniku analizy próbek moczu oraz krwi, przekazanych do wspólnie realizowanych badań przez jednostki badawcze w kraju. W sumie udostępnionych zostało ponad 1 mln danych medycznych.

Projekt MDB – Medical Data Bank o wartości niemal 12 mln zł był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)