Aktualności
Badania
25 Lipca
Fot. B. Motyka
Opublikowano: 2023-07-25

Powstał inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych

Nad innowacyjnym zbiornikiem wód deszczowych pracuje naukowiec z Politechniki Rzeszowskiej. Jego rozwiązanie zwiększa efektywność urządzenia oraz umożliwia dzierżawę potencjału retencyjnego na cele sieci odwodnieniowych.

Projekt dotyczy opracowania zbiornika wód deszczowych przeznaczonego dla użytkownika prywatnego, którego objętość retencyjna będzie wykorzystywana przez użytkownika do celów prywatnych oraz przez eksploatatora sieci odwodnieniowej do zwiększenia retencyjności miejskiego systemu. Opracowany przez dr. inż. Kamila Pochwata z Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej innowacyjny układ hydrauliczny pozwala na dzierżawę potencjału retencyjnego, dzięki czemu można nie tylko zminimalizować planowane koszty związane z opłatą za deszczówkę, a nawet odwrócić tę zależność. Implementacja rozwiązania daje potencjalne możliwości na dzierżawienie pojemności, co może się przyczynić się do pozyskiwania środków finansowych.

W urządzeniu wykorzystano zaawansowany sterownik z zaimplementowanym algorytmem opartym na założeniach Real Time Control. Pozwoli to na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków, wpłynie na cyfryzację infrastruktury miejskiej, zwiększy retencyjność zlewni, może także przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu. Realizację tego zadania zapewni inteligentny system sterowania podłączony do sieci cyfrowej w sposób wymuszony oraz automatyczny.

Wykorzystanie potencjału retencyjnego akumulatora przez eksploatatora sieci zewnętrznych będzie miało charakter dzierżawy, dzięki czemu urządzenie wygeneruje przychody. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań instalowanych na prywatnych posesjach do gromadzenia deszczówki na potrzeby użytkownika, umożliwiających jednocześnie dzierżawę pojemności retencyjnej na cele miejskich systemów odwodnieniowych.

Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony sektora gospodarczego. Istnieje duże zapotrzebowanie rynkowe na rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych. Szczególnie pożądane są rozwiązania nie tylko prośrodowiskowe, ale równocześnie pozwalające na uzyskanie istotnych oszczędności związanych z eksploatacją budynku/terenu.

Instalując opracowany system, można zwiększyć sezonowe odprowadzenie wód opadowych do gruntu od 5 do nawet 50 metrów sześciennych. Równocześnie, w zależności od wielkości urządzenia, możliwe jest zmniejszenie ilości wód kierowanych do sieci w czasie deszczu od 30 do 100%. Rozwiązanie to umożliwia również redukcję opłat za deszczówkę nawet do 0 zł.

Anna Worosz, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)