Aktualności
Badania
21 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-04-21

Powstała aplikacja do wykrywania wznowy raka płuc

System zdalnego monitorowania pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym powstał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Aplikacja umożliwia szybsze wykrywanie wznów nowotworu płuc.

Rak płuca należy do najczęstszych nowotworów w Polsce, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Blisko 75% przypadków diagnozowanych jest w zaawansowanych stadiach. Niestety, pomimo nowoczesnych terapii, wznowy nowotworu są relatywnie częste. Europejskie badania z 2017 r. potwierdzają, że chorzy, którzy po zakończeniu standardowego leczenia używają aplikacji do monitorowania samopoczucia, mają istotnie poprawione wyniki przeżyć. Był to impuls do rozpoczęcia prac nad systemem możliwym do wdrożenia w polskich warunkach.

W ostatnich latach wykazano skuteczność monitorowania chorych zdalnie, z użyciem elektronicznych systemów monitorowania chorych (ESMCh), analizujących w czasie rzeczywistym objawy zgłaszane przez pacjenta poprzez stronę internetową i/lub aplikację na smartfonie. W badaniach klinicznych analiza zgłaszanych co tydzień przez pacjentów w ESMCh objawów pozwoliła na rozpoznanie wznowy raka średnio 5 tygodni wcześniej niż standardowe wizyty lekarskie, umożliwiając wdrożenie leczenia onkologicznego większemu odsetkowi pacjentów – wyjaśnia autorka rozwiązania lek. Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed. – Ponadto stosowanie aplikacji wydłużyło czas całkowitego przeżycia chorych w stosunku do osób poddawanych standardowych kontroli. Dostęp do ESMCh oraz świadomość podlegania pod ciągła opiekę poprawiały jakość życia oraz zmniejszały stres związany z oczekiwaniem na wynik kontrolnych tomografii – dodaje.

Opracowany przez nią system pozwala nie tylko utrzymać kontakt między pacjentem a onkologiem pomiędzy zaplanowanymi ambulatoryjnymi wizytami, ale również umożliwia szybsze wykrywanie wznów nowotworu. Z aplikacji HORUS skorzystać mogą pacjenci przebywający pod opieką Poradni Onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku. Pacjenci biorący udział w badaniu wypełniają raz w tygodniu elektroniczny kwestionariusz, który następnie analizowany jest przez algorytm. W sytuacji zgłoszenia niepokojących objawów, mogących wskazywać na wznowę nowotworu, lekarz dostaje alert, po którym ma możliwość zadzwonienia do chorego i w razie konieczności zlecenia dodatkowych badań lub zmiany terminu planowej wizyty w poradni.

Co tydzień na koncie pacjenta będzie udostępniony nowy formularz z identycznym zestawem 13 pytań, dotyczących samopoczucia. Aby zapisać i przesłać dane formularza do wglądu pracowników kliniki, konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pierwsze sześć pytań – tłumaczy lek. Pawłowska. – Wszystkie informacje zgłaszane przez pacjentów co tydzień w aplikacji są analizowane natychmiast po wypełnieniu formularza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik kliniki kontaktuje się z chorym telefonicznie w przeciągu 72 godzin i informuje o dalszym postępowaniu.

W ramach realizacji projektu HORUS powstała aplikacja internetowa oraz mobilna, którą można pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych GPLay lub AppStore. Co ważne, udział w badaniu nie zmienia standardowego postępowania podczas wizyt w Poradni Onkologicznej. Nie wiąże się również z ryzykiem, gdyż w ramach badania pacjenci nie będą musieli wykonywać dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych czy poddawać się innym medycznym procedurom.

Projekt HORUS został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 2,8 mln zł.

źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)