Aktualności
Badania
05 Stycznia
Fot. Piotr Janczyk
Opublikowano: 2024-01-05

Na Politechnice Śląskiej pracują nad skanerem przewlekłych ran

Nad skanerem przewlekłych ran, który będzie wsparciem w procesie leczenia, pracują naukowcy z Politechniki Śląskiej. Powstał już prototyp urządzenia, teraz prowadzone są testy oprogramowania.

Leczenie przewlekłych ran jest złożone, czasochłonne i nierzadko drogie. Bez odpowiedniej terapii rany nie zagoją się samoistnie – dotyczy to zwłaszcza ran cukrzycowych czy owrzodzenia żylnego. Proces leczenia wspomóc może skaner ran, który powstaje w ramach projektu Woundscanning z udziałem naukowców z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Urządzenie służy do obrazowania i diagnozowania trudno gojących się ran. Skanowanie odbywa się w sposób bezkontaktowy, przez co zabieg jest sterylny, higieniczny i nie sprawia pacjentowi bólu. Aparat powstał w Katedrze Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji w wyniku badań dotyczących obrazowania i analizy ran przewlekłych. Politechnika Śląska jest w projekcie podwykonawcą realizującym prace koncepcyjne w zakresie konstrukcji skanera oraz przetwarzania i analizy zbieranych danych. Uczelnia odpowiada także także za opracowanie odpowiedniego oprogramowania. Wdrożeniem zajmuje się spółka WoundScanning sp. z o.o.

Skaner umożliwia wykonanie obrazu rany w technologii 3D, wykorzystując do tego kamerę ToF (Time-of-Flight).

Wyposażony jest w aparat fotograficzny oraz kamerę termowizyjną. Jest tak zaprojektowany i skalibrowany, że możliwe jest nałożenie zarówno obrazu fotograficznego, jak i termowizyjnego na powierzchniowy model trójwymiarowy. Skanowanie ran przy użyciu technologii 3D opartej na ToF przynosi wiele korzyści, m.in. wysoką precyzję, szybkość pomiaru, bezbolesność – wskazuje dr Jan Juszczyk z Politechniki Śląskiej.

Realizowane wcześniej badania, dotyczące możliwości wizualizacji trudno gojących się ran poprzez tworzenie modeli 3D, wykazały przydatność takiej wizualizacji w monitorowaniu procesu leczenia.

Projekt budowy skanera jest dalszym etapem tych prac. Celem było opracowanie urządzenia, które pozwoli wykonać szybki skan powierzchni rany w poradni leczenia ran przewlekłych – wyjaśnia naukowiec.

To urządzenie skanujące wykorzystywane będzie podczas dokumentacji ran przewlekłych i trudno gojących się, czyli takich, które utrzymują się dłużej niż 6 tygodni. Należą do nich: rany pooperacyjne, stopa cukrzycowa, odleżyny, oparzenia, owrzodzenia, zmiany onkologiczne. Proces ich leczenia często jest długotrwały i trudno go ocenić. Jedną z podstawowych metod weryfikacji postępów terapii jest porównanie wielkości pola powierzchni rany między kolejnymi wizytami w poradni. W tym celu wykonuje się dokumentację fotograficzną.

Skaner ran z jednej strony uprości ten proces, z drugiej – pozwoli na większą obiektywizację, za pomocą dostarczenia modelu 3D rany oraz wzbogacenie jej, poprzez informacje zawarte w obrazie termowizyjnym. Uzyskanie wiarygodnych i możliwie dokładnych danych obrazowych przekłada się na większą ilość wartościowych dla lekarza informacji – wyjaśnia dr Juszczyk.

Skaner jest przyrządem kompaktowym z obudową przypominającą typowe ręczne skanery 3D. Składa się z modułu zawierającego czujniki oraz ekranu podglądowego, połączonego z rękojeścią. Urządzenie zaprojektowane jest tak, aby można je było obsługiwać jedną ręką, również w rękawiczkach, zasilane jest bateriami i łączy się z komputerem bezprzewodowo, dzięki czemu nie ogranicza swobody ruchów operatora.

Wykonanie skanu jest bardzo proste. Wystarczy skierować przyrząd w kierunku rany tak, aby na ekranie podglądowym widoczna była cała rana i nacisnąć przycisk. Pozostała część rejestracji dzieje się automatycznie. Skaner jest urządzeniem bezkontaktowym i jego obsługa przypomina obsługę prostego aparatu fotograficznego – wyjaśnia badacz.

Co ważne, skaner ran nie wykorzystuje żadnego promieniowania szkodliwego dla pacjenta.

Podstawową korzyścią dla chorego jest szybsze i bardziej precyzyjne określenie skutecznej terapii. Dzięki temu, w przypadku braku oczekiwanych rezultatów leczenia, lekarz będzie mógł wcześniej zareagować, modyfikując lub zmieniając terapię – podkreśla dr Juszczyk.

Z kolei dla personelu medycznego największą korzyścią będzie skrócenie i usprawnienie procesu tworzenia dokumentacji fotograficznej oraz zapewnienie bardziej precyzyjnych wyników pomiarów.

Prace nad skanerem ran dobiegają końca. Powstał już prototyp. Teraz zespół z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prowadzi testy oprogramowania.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)