Aktualności
Badania
30 Stycznia
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2024-01-30

Pracują nad systemem do wykrywania oraz redukcji hałasu na kolei

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Politechniką Wrocławską, opracowują innowacyjny system pomiarowo-analityczny, który posłuży do monitorowania parametrów ruchowych, technicznych i środowiskowych istotnych dla zarządzania infrastrukturą kolejową.

Politechnika Gdańska jako lider w konsorcjum z Politechniką Wrocławską prowadzi projekt badawczy InfraNoise. Ma on na celu opracowanie systemu precyzyjnego monitorowania oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko z uwzględnieniem informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych.

Projekt dotyczy niezwykle istotnego problemu związanego z ochroną środowiska, a także hałasu i drgań w obszarach zurbanizowanych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej – wyjaśnia dr hab. inż. Piotr Chrostowski z Katedry Inżynierii Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Konsorcjum opracowuje innowacyjny system pomiarowo-analityczny służący monitorowaniu szeregu parametrów ruchowych, technicznych i środowiskowych istotnych z punktu widzenia zarządzania infrastrukturą kolejową. Opracowywany system ma posiadać strukturę rozproszonej obszarowej sieci sensorowej, w obrębie której poszczególne węzły pomiarowe komunikują się z koordynatorem, a rejestrowane dane o ruchu pociągów przetwarzane są na potrzeby identyfikacji i oceny występujących oddziaływań. Szerokie spektrum czynników związanych z ruchem taboru kolejowego, a także charakterystyk dróg szynowych, będzie wymagało od zespołu badawczego implementacji szeregu algorytmów umożliwiających skuteczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych w informatycznej strukturze bazodanowej.

Przedsięwzięcie o wartości blisko 4,5 mln zł (dofinansowanie z budżetu państwa 2,24 mln zł) realizowane jest w ramach konkursu Brik II, prowadzonym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP PLK SA. Konkurs wspiera badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)