Aktualności
Badania
09 Marca
Opublikowano: 2021-03-09

Pracują nad udoskonaleniem modeli i prognoz hydrologicznych

Badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie wraz z naukowcami z Grecji, Finlandii, Austrii i Szwajcarii zbadają obieg wody w zlewniach rzecznych. W efekcie ich prac ma nastąpić poprawa wykorzystania zasobów wodnych w skali lokalnej i globalnej. 

Współczesne pomiary i dane hydrologiczne opierają się na innowacyjnych narzędziach, które wykorzystują możliwości Sztucznej Inteligencji oraz metody obliczeniowe, takie jak obliczenia równoległe i chmury obliczeniowe, pozwalające przechowywać i przetwarzać duże ilości danych (Big Data). Uzupełnieniem tych technik staje się tzw. hydrologia obywatelska. Czerpie ona dane ze smartfonów, które poprzez Internet przekazują obrazy z wbudowanych aparatów fotograficznych, odbiorników GPS i innych czujników. Postęp w technologiach informacyjno-komunikacyjnych sprzyja wymianie opinii oraz zwiększa społeczną świadomość środowiskową, a tym samym dostęp do danych i informacji o ekstremalnych zjawiskach hydrologicznych.

Projekt WATERLINE „Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych” łączy klasyczne metody pomiarowe stosowane przy modelowaniu hydrologicznym z metodami teledetekcji i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Informacje pochodzące z wielu źródeł (teledetekcja, dane archiwalne, pomiary naziemne, obserwacje crowdsourcingowe) zostaną wykorzystane do udoskonalenia modeli hydrologicznych i ich możliwości tworzenia prognoz hydrologicznych. Zwiększenie mocy obliczeniowej pozwoli uzyskiwać prognozy krótkoterminowe niemal w czasie rzeczywistym i z dużą rozdzielczością przestrzenną. W ten sposób zaspokojone zostanie rosnące zapotrzebowania na dostęp do wyników obserwacji i prognoz hydrologicznych.

W efekcie prac zespołu badawczego WATERLINE powstaną sieciowe aplikacje w formie map, wykresów oraz wskaźników wykorzystujących rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Skorzystają z nich np. hydrolodzy czy przedstawiciele jednostek zarządzających gospodarką wodną. Ponadto zwykli użytkownicy aplikacji crowdsourcingowych, które wykorzystują dane lokalizacyjne, będą mogli dostarczać informacje o zdarzeniach hydrologicznych i ich skali. Stanie się to dodatkowym źródłem danych dla modeli i prognoz. Poszczególne grupy użytkowników, np. rolnicy i sektor rolny, organy gospodarki wodnej, straże pożarne, przedsiębiorcy turystyczni, uczniowie szkół będą aktywnie uczestniczyć w rozwoju interfejsów sieciowych zwiększając przez to ich użyteczność.

WATERLINE otrzymał finansowanie w wysokości 1,6 mln euro w zorganizowanym w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 konkursie CHIST-ERA Call 2019. Kwota przypadająca dla AGH to blisko 250 tys. euro. Z polskiej strony projektem kieruje dr inż. Przemysław Wachniew z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, a biorą w nim udział także pracownicy Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Członkiem polskiego zespołu jest także prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W pracach biorą udział również badacze z Uniwersytetu Demokryta w Tracji (Grecja), Uniwersytetu w Oulu (Finlandia), Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (Austria) oraz Uniwersytetu w Neuchâtel (Szwajcaria). Koordynatorem całego projektu jest dr Alexandra Gemitzi z Uniwersytetu Demokryta w Tracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca i potrwa do lutego 2024 r.

W konkursie CHIST-ERA Call 2019 złożono 162 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 17 projektów. W czterech z nich będą uczestniczyć zespoły naukowców z Polski.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)