Aktualności
Badania
21 Października
Opublikowano: 2021-10-21

Prawie 90 mln zł na badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii

Dziesięć projektów z zakresu psychiatrii i neurologii otrzymało dofinansowanie w konkursie Agencji Badań Medycznych. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi blisko 90 mln zł.

Nabór wniosków do konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii trwał od 5 maja do 30 czerwca 2021 r. W tym czasie wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości ponad 220 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 aplikacji. Ostatecznie do finansowania zarekomendowano 10 projektów na łączną sumę 87 246 662,68 zł. Będą realizowane w  ośrodkach: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (2), Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (2), Instytucie ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2), Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

Najwyżej oceniono projekt prof. dr. hab. n. med. Piotra Tutki z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie”. Jak tłumaczy kierownik przedsięwzięcia, uzależnienie od elektronicznych papierosów stało się w krótkim czasie jednym z największych wyzwań medycyny. Używanie elektronicznych papierosów, wprowadzonych początkowo jako alternatywa dla tradycyjnych, dramatycznie wzrosło w ostatnich kilku latach i jest opisywane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jako „epidemia”. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów w populacji młodych Polaków jest już wyższy niż odsetek palaczy tradycyjnych papierosów.

Wielu pacjentów chce zaprzestać używania elektronicznych papierosów, ale aż 70% z nich nie otrzymuje żadnej pomocy w tym zakresie. W ramach projektu zrealizujemy innowacyjne badanie kliniczne, którego efektem będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych oraz tzw. podwójnego uzależnienia, czyli od elektronicznych i tradycyjnych papierosów – wyjaśnia prof. Tutka.

Przez wiele lat zajmował się tą tematyką jako pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie kieruje Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Laboratorium Badań Innowacyjnych Centrum Badań Innowacyjnych UR. Jest ekspertem w dziedzinie neurofarmakologii, farmakologii klinicznej i uzależnienia od tytoniu.

Jeśli prowadzone przez niego badania zakończą się sukcesem, wyniki będą pierwszymi na świecie naukowymi dowodami, na podstawie których może zostać zarejestrowany lek pomagający osobom uzależnionym od elektronicznych papierosów. Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie.

MK

O badaniach prof. Piotra Tutki, prowadzonych jeszcze na UM w Lublinie, pisaliśmy w „Forum Akademickim” 09/2006 w artykule Cytyzyna zamiast nikotyny.

 

Dyskusja (0 komentarzy)