Aktualności
Badania
26 Września
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2018-09-26

Precyzyjne nawadnianie z… aplikacją

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowano metodę szacowania przestrzennego zróżnicowania wilgotności gleb pól uprawnych oraz stresu wodnego roślin. Metoda łączy dane meteorologiczne z informacjami płynącymi z niekomercyjnych satelitów Sentinel stworzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Dzięki informacjom o wilgotności gleby na danym obszarze pola uprawnego rolnik może na bieżąco otrzymywać wskazówki, jak optymalnie zrealizować nawadnianie na dużej powierzchni.

– Żyjemy w erze rolnictwa precyzyjnego. Nie traktujemy już pola jak monolitu, ponieważ coraz więcej zabiegów można adaptować do lokalnych warunków na polu uprawnym. We współczesnym rolnictwie nowe podejście dotyczy siewu, nawożenia, wykorzystania pestycydów, a także nawadniania. Wodę można odpowiednio dawkować – nie tylko w czasie, ale i przestrzeni. Nasza metoda pozwoli precyzyjnie zróżnicować nawadnianie w skali całego pola z dokładnością do 10 metrów kwadratowych  – tłumaczy dr Przemysław Żelazowski, twórca innowacyjnej metody, adiunkt w Centrum Nowych Technologii UW (CeNT) i prezes spółki GeoPulse.

Właśnie z taką rozdzielczością (10 m2) dostarczane są dane z niekomercyjnych satelitów. Oznacza to, że na każdy hektar upraw dokonuje się aż 100 pomiarów, co przy wykorzystaniu tradycyjnych dotychczas stosowanych metod jest praktycznie niemożliwe.

Finansowe wsparcie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW umożliwi weryfikację metody w terenie. W tym celu nawiązano współpracę z dużym gospodarstwem warzywnym w województwie lubelskim. Testy potrwają do końca sezonu. Tylko wykonując pomiary terenowe, można będzie skalibrować opracowane modele semi-empiryczne, oparte na teorii, a częściowo na danych pozyskanych na miejscu. W przyszłym sezonie na podstawie doświadczeń i prób terenowych powstanie aplikacja internetowa dla rolników.

Prowadzone prace mają także na celu stworzenie prototypu precyzyjnego systemu nawadniania. Mógłby on autonomicznie, w oparciu o dane satelitarne, generować instrukcje dotyczące tego, gdzie i ile wody w danym momencie powinno się dostarczyć.

MK

(Źródło: Uniwersytet Warszawski)

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)