Aktualności
Badania
01 Marca
Fot. B. Motyka
Opublikowano: 2022-03-01

Program do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona

Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona opracowali naukowcy Politechniki Rzeszowskiej. Umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu. 

Choroba Parkinsona to często występująca choroba neurodegeneracyjna, która powoduje uszkodzenie i zanik różnych neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. U większości pacjentów pojawiają się zaburzenia mowy, które dotyczą procesu fonacji, artykulacji i płynności mowy. Zaburzenia te są znacznie zróżnicowane i nasilają się wraz z postępem choroby. Badanie logopedyczne pacjentów w różnym stanie zaawansowania choroby Parkinsona wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia logopedy oraz zależy od jego zmysłu słuchu. Badanie to ma charakter jakościowy.

Opracowany przez naukowców Politechniki Rzeszowskiej program komputerowy umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu. Program wyznacza różne parametry w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas–częstotliwość, które można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona.

Proponowane rozwiązanie ułatwi logopedzie wykonanie samego badania logopedycznego oraz umożliwi archiwizację wyników tego badania zarówno w postaci plików dźwiękowych reprezentujących sygnały mowy pacjenta, jak i protokołów z wynikami testów logopedycznych. Raporty zawierające wyniki z okresowych badań można wykorzystać do oceny wpływu leczenia farmakologicznego i terapii mowy na progres choroby. Moduł programu przeznaczony dla pacjenta do ćwiczeń logopedycznych opracowano, by wspomóc pacjenta podczas wykonywania regularnych ćwiczeń w warunkach domowych w celu spowolnienia procesu degradacji jego mowy.

Wyniki badań dostępne w literaturze przedmiotowej świadczą, że osoba z chorobą Parkinsona dzięki regularnym, codziennym (np. 15-minutowym) prostym ćwiczeniom logopedycznym, które wykonuje samodzielnie w warunkach domowych, może znacznie spowolnić proces degradacji fonacji i artykulacji.

Program został przetestowany z wykorzystaniem sygnałów mowy zarejestrowanych podczas badania logopedycznego pacjentów z chorobą Parkinsona. Bazę danych dotyczących zaburzeń mowy utworzono dzięki współpracy ze NTM Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej. Przewiduje się, że głównymi użytkownikami opracowanego programu komputerowego będą przede wszystkim pacjenci z chorobą Parkinsona oraz logopedzi, którzy zajmują się terapią mowy takich pacjentów.

Rozwiązanie powstało w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Liderem projektu, dofinansowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji, jest dr inż. Barbara Wilk.

MK, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)