Aktualności
Badania
27 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-27

Projekt naukowca z UMCS doceniony

Projekt dr Doroty Litwin-Lewandowskiej z Wydziału Politologii UMCS, zatytułowany „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 86 531 zł w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 36 wniosków. Finansowanie przyznano natomiast 13 najlepszym projektom na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Celem konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego i udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów oraz publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych. Więcej: https://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh_20170626.html

Dr Dorota Litwin-Lewandowska jest adiunktem w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze kształtowały się pod wpływem naukowego autorytetu prof. Władysława S. Kucharskiego, emerytowanego naukowca UMCS, dzięki któremu możliwy był dostęp do materiałów źródłowych o stowarzyszeniach polskich w Wiedniu.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)