Aktualności
Badania
26 Marca
Opublikowano: 2020-03-26

Projekty badawcze z SGGW nagrodzone w konkursie WAB

Pięć zespołów naukowych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dzięki zwycięstwu w konkursie „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, zrealizuje swoje projekty ekologiczne, spożywcze, związane z produktami rolno-spożywczymi oraz IT/ICT.

Konkurs, realizowany przy udziale Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, współfinansowany był w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki dofinansowaniu projekty będą rozwijane i komercjalizowane w start-upach wdrażających wynalazki SGGW.

Jednym z nagrodzonych przedsięwzięć jest technologia wytwarzania innowacyjnych proszków miodowych dla przemysłu spożywczego i paszowego. Obecnie miód w proszku jest wytwarzany metodą suszenia rozpyłowego z zastosowaniem nośników suszarniczych, wśród których najpopularniejszym jest maltodekstryna. Zaproponowana innowacja polega na zastąpieniu maltodekstryny innymi składnikami, co pozwoli na wytworzenie produktów o mniejszej zawartości nośnika i poprawionych właściwościach biologicznych. Innowacyjne proszki miodowe zawierają nawet do 80%miodu, a pozostałe składniki to błonnik lub mleko. Badania pilotażowe wykazały, że otrzymane proszki miodowe charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną (aktywnością przeciwutleniającą, zawartością polifenoli), porównywalną z miodem w formie płynnej.

Innym docenionym pomysłem są uniwersalne prozdrowotne szczepionki startowe dla przetwórstwa spożywczego, tzw. szczepionki „szyte na miarę”, które charakteryzują się wykorzystaniem własnych drobnoustrojów z wewnętrznej kolekcji, pozyskanych z żywności tradycyjnej i regionalnej. Wykorzystanie podanego rozwiązania pozwoli wytworzyć produkty odznaczające się wysoką liczbą bakterii probiotycznych i dobrą jakością sensoryczną. Szczepionki będą indywidualnie dopasowywane do procesu produkcji.

Naukowcy z SGGW pracują także nad wykorzystaniem narzędzi matematyczno-statystycznych do opisu zachowania populacji drobnoustrojów i oceny prawdopodobieństwa powtarzalności tego zachowania na podstawie danych empirycznych uzyskanych w trakcie cyklu przechowalniczego produktu z uwzględnieniem różnych wariantów warunków środowiska. Obecnie wiele firm nie wykonuje kosztownych badań mikrobiologicznych w całym cyklu przechowalniczym swoich produktów. Bez informacji, jak szybko namnaża się mikroflora saprofityczna i patogenna, trudno ustalać termin przydatności i bezpieczeństwo. Często producenci zaniżają czas bezpieczeństwa produktów w obawie przed odpowiedzialnością prawną. Często także nie mają świadomości zagrożeń które za pośrednictwem ich produktów trafiają do łańcucha żywnościowego. Precyzyjne prognozowanie ułatwi ocenę ryzyka mikrobiologicznego żywności, opracowanie planów bezpieczeństwa żywności, ograniczy marnotrawstwo żywności oraz projektowanie nowych produktów.

Kolejny nagrodzony projekt dotyczy opracowania technologii zmniejszania zawartości wybranych poliamin w procesie produkcji żywności z surowców naturalnych. Poprzez specjalną dietę, ubogą w poliaminy, stworzoną w oparciu o odpowiednio przetworzone surowce pokarmowe, można w pewnych okolicznościach zapobiegać lub łagodzić ból wynikający z aktualnego stanu zdrowia. Dotychczas w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na SGGW w Warszawie udało się otrzymać wybrane produkty żywnościowe pozbawione poliamin, przy zachowaniu ich wartości odżywczej. Wyzwaniem technologicznym jest rozszerzenie portfolio produktów oraz przełożenie technologii ze skali laboratoryjnej na skalę półtechniczną, a następnie przemysłową. Produkt, który powstałby w wyniku realizacji pomysłu, byłby pierwszym w skali globalnej pokarmem stworzonym w oparciu o naturalne surowce spożywcze, wspomagającym lub ograniczającym użycie leków przeciwbólowych, często mających negatywne skutki uboczne.

Dofinansowano również pomysł wytworzenia „inteligentnej” w pełni biodegradowalnej naturalnej biopowłoki o zmniejszonej przepuszczalności dla gazów i cieczy, nanoszonych metodą natryskową. Produktami wykorzystywanymi do produkcji powłok będą głównie naturalne polimery pochodzenia roślinnego wraz z dodatkami funkcyjnymi, które posłużą do wytworzenia innowacyjnej skrobi termoplastycznej TPS. Nowoczesne powłoki umożliwią zwiększenie możliwości aplikacji różnego rodzaju produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego na potrzeby wytwarzania innowacyjnych biokompozytów wpisujących się w zasadę„zero waste”.

źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)