Aktualności
Badania
02 Marca
Źródło: PSk
Opublikowano: 2020-03-02

Przełom w rehabilitacji

Specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej pracują nad innowacyjnym systemem doboru optymalnej terapii dla pacjentów z porażeniem mózgowym. To ma być przełom w rehabilitacji i szansa na nową jakość życia.

W styczniu naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej rozpoczęli realizację projektu „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”. Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego wspomagającego rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych, takich jak roboty rehabilitacyjne, bieżnie, platformy.

– To pacjenci, którzy często nie mówią, nie chodzą, niektórzy mają problemy z najprostszymi czynnościami. Walka o ich sprawność toczy się od chwili narodzin. Ci którzy mieli więcej szczęścia mogą stanąć na nogi – mówi prof. Marek Jóźwiak szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Pomóc lekarzom z Poznania mają specjaliści z Kielc. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierownictwem prof. Stanisława Deniziaka pracują nad systemem, który pomoże lekarzom dobrać odpowiednią terapię. Konstruowany przez nich egzoszkielet wykona za pacjentów każdy krok. To urządzenie do tej pory niewykorzystywane w leczeniu zaburzeń związanych z porażeniem mózgowym. Ma być przełomem w leczeniu pacjentów. Rehabilitacja będzie obejmować wspomaganie edukacji chodu jako kompleksowego leczenia usprawniającego, skorelowanego z terapią spasmolityczną bądź leczeniem ortopedycznym i/lub operacyjnym. Do obiektywnej oceny stanu zdrowia pacjentów będzie wykorzystywany nowoczesny sprzęt do diagnostyki narządów ruchu pacjentów stosujący metody biometryczne, takie jak: optometryczna biometria ruchu, dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena dynamograficzna i stabilometryczna na platformach. W ramach projektu zostaną wykonane badania naukowe, których celem jest opracowanie spersonalizowanych treningów rehabilitacyjnych dla pacjentów z poszczególnymi typami schorzeń. Wykonane zostaną badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności różnych treningów rehabilitacyjnych dla poszczególnych grup pacjentów, o różnych stopniach zaawansowania dysfunkcji. Wiedza pozyskana w trakcie tych badań zostanie zgromadzona w eksperckim systemie informatycznym. System ten będzie wspierał lekarzy i rehabilitantów w wyborze optymalnej dla danego pacjenta terapii. Reguły wnioskowania, zaimplementowane w systemie eksperckim, zostaną opracowane poprzez zastosowanie analizy danych zgodnie z metodyką Big Data. System będzie również wykorzystywał uczenie maszynowe do gromadzenia i przetwarzania wiedzy oraz wspierania procesów decyzyjnych. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspierający lekarzy i rehabilitantów w optymalnym doborze treningów rehabilitacyjnych oraz umożliwiający ocenę skuteczności procesu rehabilitacji na podstawie pomiarów biometrycznych.

Całkowity koszt projektu przekracza 4 mln zł. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 3,4 mln zł. Prace zaplanowano na najbliższe trzy lata.

źródło: PSk

Dyskusja (0 komentarzy)