Aktualności
Badania
29 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-09-29

Przepis na bycie zdrowym i szczęśliwym

Osoby żyjące zgodnie ze swoim moralnym kompasem lepiej oceniają swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i są mniej narażone na ryzyko zachorowania na depresję – ustalili naukowcy z międzynarodowego zespołu badawczego z udziałem Polaków.

Badania na temat roli zachowań moralnych w kształtowaniu zdrowia i dobrostanu prowadzone były przez dr hab. Dorotę Węziak-Białowolską, statystyczkę, ekonomistkę i socjolożkę zdrowia, która prace nad tą tematyką rozpoczęła będąc jeszcze pracownikiem Uniwersytetu Harvarda, a kontynuuje ją obecnie w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowała też badaczy z Uniwersytetu Harvarda i VIA Institute on Character Strengths. W ten sposób połączono elementy badań psychologicznych, socjologicznych i epidemiologicznych.

Jak tłumaczy prof. Węziak-Białowolska, badania nad zdrowotnymi konsekwencjami podejmowania moralnie słusznych zachowań prowadzone były od lat. Jednakże były to często małe, eksperymentalne badania koncentrujące się głównie wokół zachorowalności na depresję. Realizowane były też badania z wykorzystaniem danych obserwacyjnych, ale pomimo tego, że wykonywane były na większych próbach, wykorzystywały głównie dane z badań przekrojowych. Natomiast, w zakresie oceny ryzyka zachorowania, badania te wykorzystywały wyłącznie informacje raportowane przez samych respondentów, co jest obarczone niedokładnościami w ich przekazywaniu.

Podejście kierowanego przez nią zespołu było inne. Nie tylko analizowano dane podłużne (longitudinalne), ale również udało się połączyć dane ankietowe o cechach charakteru (w tym o mocnych cechach charakteru) z danymi dotyczącymi chorób, uzyskanymi z rejestrów medycznych badanych osób, co jest wyjątkowe i rzadko możliwe. Tym sposobem uzyskano wgląd w realną zachorowalność respondentów, stwierdzoną na podstawie diagnozy lekarskiej.

Nasze analizy pokazały, że osoby żyjące zgodnie ze swoim moralnym kompasem nie tylko raportują bardziej pozytywne oceny swojego zdrowia fizycznego oraz psychicznego, ale mają również znacząco niższe ryzyko zachorowania na depresję (zdiagnozowaną przez lekarza) nawet rok później – raportuje prof. Dorota Węziak-Białowolska.

Naukowcy uzyskali też pewne wskazówki dotyczące występowania związków między preferowaniem opóźnionej gratyfikacji w obszarze bycia szczęśliwym (respondenci wyrażali swoją opinię na temat stwierdzenia: „Jestem zawsze w stanie poświęcić swoje szczęście teraz na rzecz bycia jeszcze bardziej szczęśliwym później”) oraz niższym ryzykiem wystąpienia stanów lękowych i między korzystaniem z mocnych cech charakteru (ang. character strengths) a obniżonym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia.

Wyniki interdyscyplinarnych badań opublikowało czasopismo Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Warto wspomnieć, że inny artykuł, którego współautorką jest prof. Węziak-Białowolska, dotyczący wpływu moralnego charakteru na zdrowie, został w styczniu uhonorowany przez American Journal of Health Promotion oraz The Health Enhancement Research Organization (HERO) nagrodą za najlepszy artykułu roku – Paper of the Year Award.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)