Aktualności
Badania
29 Września
dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK; fot. Zofia Osińska
Opublikowano: 2021-09-29

Przez komputer do mózgu

Nad nowym typem interfejsu mózg-komputer pracują naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich projekt otrzymał dofinansowani w konkursie organizowanym przez sieć CHIST-ERA.

Do dziesiątej edycji międzynarodowego konkursu CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies zgłoszono 53 wnioski badawcze, z których finansowanie otrzymało 10 projektów. Łączna kwota wsparcia wyniosła 10 mln euro. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich projekt „BITSCOPE: Neuronalnie zintegrowane tagowanie dla społecznie kuratorowanych doświadczeń użytkownika online” został zakwalifikowany w kategorii Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI) i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. W skład konsorcjum naukowo-badawczego, które będzie realizowało grant, wchodzą również: Insight SFI Research Centre for Data Analytics, Dublin City University z Irlandii, Inria Bordeaux Sud-Ouest, LaBRI, Université de Bordeaux z Francji i Technical University of Valencia.

Głównym celem projektu jest skonstruowanie nowego typu interfejsu mózg-komputer (BCI), który będzie w stanie nie tylko przetwarzać informacje dotyczące naturalnej aktywności struktur neuronalnych ludzkiego mózgu w interakcji z realnym światem zewnętrznym, ale również analizować ewolucje tych stanów, które generowane są jedynie w cyfrowym środowisku wirtualnym.

Coraz większa popularność wirtualnych ekspozycji realizowanych na różnorodnych polach aktywności (od uczestnictwa w wirtualnych kursach i konferencjach, poprzez systemy symulacji środowisk natywnych, po interakcje indukowane w wirtualnych muzeach dzieł sztuki) sprawia, że konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na zaawansowane zarządzanie indukowaniem odpowiednich stanów emocjonalnych użytkownika. Każdy człowiek posiada unikalną „sygnaturę neuronalną”, którą można rozpoznać, badając zmiany dynamiki za pomocą modelowania odpowiednich systemów nieliniowych. Sygnatury te sprzężone są nierozłącznie z dynamiką całego „ucieleśnionego mózgu”, dlatego redukcjonistyczna metodologia przestaje być skuteczna. Konieczne są jednoczesne pomiary zarówno aktywności bioelektrycznej mózgu, jak i parametrów biomedycznych generowanych przez organizm człowieka, takich jak tętno, zmiany ciśnienia, rytm oddechowy i wiele innych.

Nowa metoda generuje jednak zupełnie nowe problemy, np. zbieranie ogromnych ilości danych, które wymagają przetwarzania z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji. Konieczne jest zatem zarówno zaprojektowanie nowych, wydajniejszych systemów detekcji BCI, jak i zastosowanie optymalnej algorytmiki analitycznej. Takie podejście zapewni nie tylko optymalizację wrażeń wizualnych, ale nade wszystko pozwoli na pogłębienie komunikacji pomiędzy użytkownikami systemów oraz głęboko emocjonalne uczestnictwo w różnych wirtualnych wydarzeniach.

Realizatorem projektu w Polsce będzie zespół pod kierunkiem prof. Wiesławy Osińskiej z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych oraz Centrum Doskonałości IMSeRT (Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko). Polski zespół przeprowadzi serię eksperymentów zarówno metodą klasyczną, jak i nową metodą hybrydową wykorzystującą prototyp nowego BCI skonstruowany przez dr. Grzegorza Osińskiego. Uczestnicy badań będą dobierani z silnie zróżnicowanych grup demograficznych i dzieleni na mniejsze zespoły w zależności od ich zainteresowań oraz dotychczasowych doświadczeń, m.in. dotyczących praktycznej znajomości sztuki wizualnej. Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wśród których są między innymi specjaliści wizualizacji informacji i kuratorowania cyfrowych danych (dr Dominik Mirosław Piotrowski), metod eksperymentalnych (mgr inż. Adam Szalach), implementowania algorytmów przetwarzania sygnałów (inż. Konrad Poręba), odpowiedzialni są za ewaluację systemu Bitscope z perspektywy User Experience. Takie podejście pozwala na zastosowanie zaawansowanych testów użyteczności i dostępności zaprojektowanych interfejsów oraz złożoną klasyfikację profili użytkowników. Realizację projektu zaplanowano na 3 lata.

Celem sieci CHIST-ERA jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)