Aktualności
Badania
31 Lipca
Opublikowano: 2020-07-31

Publikacja o naukowych osiągnięciach polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie komunizmu

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało prawie 39,5 tys. zł na wydanie i druk drugiego tomu publikacji dotyczącej osiągnięć naukowych środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematyka dwutomowej edycji dotyczy wyników naukowych osiągnięć środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nowatorski charakter publikacji, będącej efektem autorskich prac badawczych i naukowych ustaleń, polega na krytycznym opracowaniu i upowszechnieniu interdyscyplinarnej problematyki wykładów zaprezentowanych podczas cyklicznych i wieloletnich spotkań zorganizowanych przez ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu.

Wykładowcy Centrum Dialogu w Paryżu byli często typowymi ludźmi renesansu i reprezentowali różne dyscypliny wiedzy oraz nauki, a także towarzystwa i ośrodki naukowe na całym świecie (Berkeley, Cambridge, Genewa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale). Otrzymywali prestiżowe nagrody, wyróżnienia i najwyższe odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla, nagrodę Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, włoską nagrodę im. Ignazio Silone, francuski Order Sztuk Pięknych i Literatury, belgijski Order Leopolda II, Komandoria Palm Akademickich Republiki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Tworzyli oryginalne dzieła, należąc do znanych szkół naukowych (np. prof. Krzysztof Pomian – warszawska szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski – polska szkoła kompozytorska).

Twórcy i artyści występujący przed publicznością w Paryżu tworzyli krąg modernistycznych kierunków kultury XX wieku, a w swych dziedzinach należeli do przedstawicieli awangardy europejskiej.

Tom pierwszy publikacji pt. Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973–1989), pod redakcją Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika, ukazał się w ubiegłym roku. Obejmował okres od grudnia 1973 do kwietnia 1975 roku. Na wydanie i druk drugiego (maj 1975 – maj 1977) Wydawnictwo UJK otrzymało własnie środki z ministerialnego programu DUN (działalność upowszechniająca naukę). To blisko 39,5 tys. zł.

źródło: UJK

Dyskusja (0 komentarzy)