Aktualności
Badania
16 Stycznia
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Opublikowano: 2020-01-16

Publikacja prof. Daniela Gryko w „Journal of American Chemical Society”

Prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, we współpracy z naukowcami z Korei Południowej, odkrył nowy związek chemiczny i opisał jego właściwości. Wyniki badań opublikował prestiżowy tygodnik chemiczny „Journal of American Chemical Society”. 

Publikacja dotyczy syntezy i właściwości fotofizycznych nieznanego wcześniej, złożonego strukturalnie związku heterocylicznego będącego hybrydą pirolo[3,2-b]pirolu i diketopirolopirolu. Artykuł prezentuje pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Innymi słowy, proces w stanie wzbudzonym zachodzi dwustopniowo: pierwszym etapem jest częściowe przeniesienie ładunku, a dopiero następnie całkowite rozdzielenie ładunku. Odkrycie to było możliwe dzięki zastosowaniu właściwych chromoforów oraz odpowiedniego łącznika pomiędzy nimi (umożliwiającego tzw. słabe sprzęganie), a także wskutek zastosowania nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej. Odkrycie to może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

Artykuł w prestiżowym „Journal of American Chemical Society” jest efektem współpracy z grupą kierowaną przez prof. Dongho Kima z Yonsei University w Seulu. To istotne osiągnięcie, ponieważ w czasopiśmie tym rocznie ukazuje się zaledwie około dziesięciu artykułów z udziałem autorów z Polski.

Prof. Daniel Gryko jest dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Do jego najważniejszych zainteresowań naukowych należy chemia porfiryn, a w szczególności koroli, czyli barwników organicznych o licznych zastosowaniach. Jest laureatem subsydium profesorskiego MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013). Dwukrotnie zdobył też grant w programie TEAM FNP. W 2017 r. został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)