Aktualności
Badania
17 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-17

Raport o innowacyjnych start-upach medycznych

Prawie co drugi zajmuje się telemedycyną, 1/3 jest na etapie ekspansji, a 16 może pochwalić się poziomem finansowania powyżej 5 mln zł – to wnioski z pierwszego w Polsce raportu „Top Disruptors in Healthcare” obejmującego innowacyjne start-upy medyczne. 

Raport został stworzony na podstawie ankiet, w których zadano 20 pytań dotyczących opracowanego pomysłu, potrzeb, problemów, zespołu, źródeł finansowania itp. W publikacji zawarto opis 74 start-upów medycznych, co według Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi 50% tego rynku. O jednym z nich – SDS Optic – pracującym nad laserową mikrosondą detekcyjną do nowotworów piersi pisaliśmy w numerze 1/2019 FA.

Spośród 74 start-upów, które znalazły się w raporcie, zdecydowana większość, bo aż 78,4%, działa w charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 12,2% to spółki akcyjne. Ponad 1/3 respondentów (37,8%) jest na etapie ekspansji – są to stabilne start-upy, które pracują obecnie nad pozyskaniem kolejnych klientów i dalszym rozwojem produktu. Zdecydowanie najwięcej start-upów (45,9%) posiada rozwiązania telemedyczne. Telemedycyna to bardzo pojemne pojęcie, które może obejmować wykorzystywanie wyrobów medycznych i prawie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych medycznych, dlatego nie dziwi również wysoki udział wyrobów medycznych – 35,1%, i danych medycznych – 40,5%. Warto zwrócić uwagę, że obecnie wiele start-upów zajmuje się sztuczną inteligencją (29,7%), co dodatkowo wyjaśnia znaczny udział obszaru danych medycznych w odpowiedziach respondentów – dostęp do danych medycznych jest niezbędny na etapie rozwoju i walidacji algorytmów, jak również stosowania ich w praktyce.

Zdecydowana większość start-upów (93,2%) deklaruje, że ma opracowany model biznesowy dla swojego rozwiązania. Ta odpowiedź staje się jeszcze bardziej interesująca, jeśli zestawi się ją ze statystykami dotyczącymi etapów rozwoju start-upów – prawie połowa z nich jeszcze nie weszła w etap komercjalizacji produktu. Najwięcej firm (19,1%) zadeklarowało pozio finansowania na poziomie 1–2 mln zł. Nieznacznie mniej (17,6%) – w przedziale 2–5 mln zł. Trzy start-upy mogą pochwalić się finansowaniem powyżej 20 mln zł.

Autorami raportu są: Polska Federacja Szpitali oraz Młodzi Menedżerowie Medycyny. To inicjatywa realizowana pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ze wsparciem kilkunastu innych organizacji rządowych i pozarządowych. Można go pobrać w witrynie internetowej: http://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2020/01/Raport-_Top-Disruptors-in-Healthcare_.pdf.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)