Aktualności
Badania
09 Lutego
Fot. Anna Bogdan
Opublikowano: 2023-02-09

Rozwiązanie z PW zapobiegnie niezamierzonej hipotermii pacjentów

Nad urządzeniem, które w salach szpitalnych będzie zapobiegać ryzyku wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pracują naukowcy Politechniki Warszawskiej. Ich wynalazek pozwoli na uniknięcie powikłań pooperacyjnych, a co za tym idzie zmniejszy koszty leczenia pacjentów.

Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest jednym z częstych powikłań związanych ze znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym. Występuje nawet u co drugiego, a niektóre dane podają, że nawet u 90% pacjentów, przy czym konsekwencje jej wystąpienia mogą wpływać na bezpieczeństwo prowadzenia operacji, jak i na proces rekonwalescencji chorych.

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Jednocześnie metody lokalnego ogrzewania pacjentów nie zawsze są efektywne, zatem istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac nad metodami utrzymania organizmu pacjenta w stanie neutralności termicznej z uwzględnieniem specyficznych warunków higienicznych panujących w salach operacyjnych – przekonuje dr hab. inż. Anna Bogdan z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Celem kierowanego przez nią projektu jest weryfikacja koncepcji lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne. Badaczka sprawdza, jaka konfiguracja ustawienia promienników oraz jakie nastawy parametrów tego rodzaju urządzeń będą najefektywniej wpływać na ogrzanie organizmu pacjenta przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na komfort cieplny chirurgów i personelu medycznego.

Przedsięwzięcie weszło właśnie w drugi etap realizacji. Po optymalizacji lokalizacji i nastaw promienników ciepła w sali operacyjnej, której warunki zasymulowano w specjalnie do tego celu utworzonym laboratoriom w gmachu WIBHiŚ PW, teraz przeprowadzana jest weryfikacja tych parametrów na uzyskanie bezpiecznej temperatury ciała pacjentów. Specjalny manekin termiczny, udający pacjenta podczas operacji, sprawdza, czy promiennik jest w stanie zapobiec wystąpieniu hipotermii. Testy mają miejsce w Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology. Partnerem projektu jest także norweski NTNU. W zagranicznych jednostkach określony zostanie ilościowy efekt działania promienników na organizm człowieka. W finalnej fazie rozwiązania będą sprawdzone w warunkach rzeczywistego zabiegu.

Na podstawie przeprowadzonych prac opracujemy nową metodę i urządzenie, które będą mogły być stosowane podczas wybranych operacji i zapobiegać ryzyku wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej, co w konsekwencji wpłynie zarówno na zmniejszenie powikłań pooperacyjnych, jak i na koszty realizacji poszczególnych procedur medycznych i leczenia pacjentów – zapowiada dr hab. inż. Anna Bogdan.

Projekt realizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

MK, źródło: www.is.pw.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)