Aktualności
Badania
29 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-06-29

Ruszył Narodowy System Informacji Satelitarnej POLSA

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. To pierwsza w kraju platforma, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne, narzędzia analityczne oraz udostępnia usługi i serwisy oparte na danych satelitarnych.

Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie wsparciem dla administracji pod kątem planowania strategicznych inwestycji czy zarządzania kryzysowego. Poprzez integrację różnego rodzaju zobrazowań i wyników ich analiz, stanie się kompleksowym źródłem informacji o stanie środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, podczas których szybka reakcja jest kluczowa. Dostęp do NSIS jest bezpłatny. Skorzystać z niego można poprzez stronę: https://nsisplatforma.polsa.gov.pl/.

Prawdziwym wyzwaniem w pracach nad platformą NSIS, a zarazem jej największą wartością, jest zgromadzenie w jednym miejscu niezależnie dotąd działających serwisów oraz produktów związanych z danymi satelitarnymi. Pochodzą one w szczególności z zasobów POLSA, z europejskiego programu Copernicus oraz od polskich instytucji i podmiotów. Wcześniej wszystkie tego typu zasoby były rozproszone, przez co ich potencjał informacyjny był niewielki dla odbiorcy. Ich integracja otwiera zupełnie nowy rozdział dla tej dziedziny i użytkowników – mówi prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

NSIS umożliwia efektywne i ciągłe dostarczanie informacji dostosowanych do potrzeb użytkowników. Pozwoli kompleksowo monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Pomoże podejmować długoterminowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza.

Dane satelitarne mają również niezwykle istotne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym, umożliwiając podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem i adekwatnie do potrzeb. Istotną sprawą w tym kontekście jest łatwy i szybki dostęp do odpowiednich zasobów, dostosowany do potrzeb lokalnych użytkowników.

W ramach platformy zostały wyodrębnione trzy podstawowe komponenty: portal NSIS, rynek usług, baza wiedzy. Portal NSIS to narzędzie służące do wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych. Umożliwia także wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów, udostępniających swoje zasoby bezpłatnie. Rynek usług to miejsce integrowania potrzeb użytkowników z gotowymi rozwiązaniami technicznymi istniejącymi na rynku, zarówno komercyjnymi, jak i opensource. Poprzez udostępnienie rozwiązań oferowanych przez podmioty sektora kosmicznego jest także miejscem wsparcia ich działalności. Baza wiedzy z kolei gromadzi w jednym miejscu informacje naukowe, techniczne oraz użytkowe, które tworzą kompendium wiedzy dla wszystkich użytkowników. Jest także przewodnikiem po dostępnych produktach satelitarnych, najważniejszych serwisach monitoringowych, a także praktycznych zastosowaniach danych i produktów satelitarnych w kraju i za granicą, stanowiących bazę dobrych praktyk.

Nowoczesne gospodarki opierają się na technologiach satelitarnych. NSIS będzie pełnił rolę stymulującą innowacyjność zarówno dostawców, jak i użytkowników, których obszarem działań jest obserwacja Ziemi. System został tak zbudowany, że pozwala na skalowanie oraz dołączanie kolejnych modułów. Jego otwarta architektura umożliwia płynną współpracę z innymi systemami tego typu, jak i niezbędną rozbudowę w przyszłości – zapewnia Jolanta Orlińska, dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi, odpowiedzialna za platformę.

NSIS zwiększy efektywność działań państwa oraz podniesie konkurencyjność gospodarki poprzez upowszechnienie wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną i instytucje wykonujące zadania publiczne.

POLSA tworzy Narodowy System Informacji Satelitarnej w oparciu o kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki dokumenty strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z zapisów Polskiej Strategii Kosmicznej. Wdrożenie NSIS zostało zawarte także w Krajowym Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Komponent ten wskazuje na konieczność rozbudowy krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją na temat wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

MK, źródło: POLSA

Dyskusja (0 komentarzy)