Aktualności
Badania
25 Września
Źródło: UKSW
Opublikowano: 2023-09-25

Second-handy i ich klientki pod lupą badaczki z UKSW

Analizą motywacji kobiet korzystających z second-handów zajmie się badaczka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otrzymała na ten cel prawie 36 tys. zł z Narodowego Centrum Nauki. 

Dr Katarzyna Uklańska z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znalazła się wśród laureatów programu MINIATURA 7. W ostatnim rozdaniu do finansowania skierowano jej projekt, który dotyczy badania motywacji kobiet (jako głównych klientów sklepów odzieżowych) w zakresie korzystania z second-handów i butików cyrkularnych oraz ocen im przypisywanych. Drugim celem jest próba określenia tożsamości sklepów „z drugiej ręki” poprzez analizę ich wnętrza i otoczenia zewnętrznego, a więc estetyki, stylu, zapachu, umeblowania, lokalizacji.

Zainteresowanie badawcze tym wtórnym kanałem konsumpcji i nową jego tożsamością wynika z ekspansji koncepcji zrównoważonego rozwoju, która dała początek trendom dekonsumpcyjnym wpisującym się w gospodarką cyrkularną. W drugiej dekadzie XXI wieku koncepcja ta upowszechniła się i została zaimplementowana do wielu sfer życia społecznego, m.in. do mody, która zyskała nowe, zrównoważone oblicze – slow fashion. W ramach colaborative consumption jako alternatywnej przestrzeni konsumpcji odzieży i mody lokują się znane od dawna second-handy. Butiki cyrkularne to nowość w polskiej przestrzeni – wprost odwołują się do idei odpowiedzialnej konsumpcji – wyjaśnia badaczka.

Interesuje się zagadnieniami z obszaru socjologii edukacji i wartości, kultury konsumpcji oraz socjologii mody i konsumpcjonizmu, a także sukcesu i elastyczności w obszarze pracy i kompetencji.

Obrót odzieżą używaną postrzegany jest jako sposób na rozwiązanie problemu z nadprodukcją i nadkonsumpcją ubrań, choć są też odmienne stanowiska. Oba te rodzaje destynacji zakupowej kobiet zasługują na uwagę badawczą socjologii – dodaje socjolożka z Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania.

Na badania wstępne tożsamości sklepów z używaną odzieżą i analizę motywacji klientek z nich korzystających otrzymała blisko 36 tys. zł.

We wrześniowym rozdaniu MINIATURY wyłoniono aż 139 badaczek i badaczy z całej Polski, którzy otrzymają ponad 5,4 mln zł na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Do tej pory, w pięciu rundach, rozdysponowano już ponad 14,6 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie działań prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

MK, źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)