Aktualności
Badania
20 Października
Opublikowano: 2017-10-20

SGGW bogatsza o nowe laboratorium

Pierwsze w Polsce Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej powstało w Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Metabolomika otwiera drzwi do zupełnie nowych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane zarówno w diagnostyce medycznej chorób nowotworowych, zwyrodnieniowych czy zaburzeń dietozależnych, jak i w badaniach z obszaru bezpieczeństwa żywności, genomice funkcjonalnej, a także nutrigenomice. Badania składników metabolomu pozwalają zidentyfikować skalę oddziaływania określonych czynników genetycznych i środowiskowych na żywy organizm, umożliwiają ponadto zlokalizowanie toksyn lub innych związków biologicznie czynnych, które mogą pojawić się w produktach spożywczych. W celu oceny profilu metabolicznego wystarczy pobrać próbkę moczu lub krwi. Dzięki temu możliwe będzie kolejno: rozpoznanie wszelkich stanów patologicznych, następnie monitorowanie przebiegu choroby, a w końcowym etapie zweryfikowanie skuteczności działania podawanych środków leczniczych bądź efektywności wdrożonych zaleceń dietetycznych.

Badania prowadzone w SGGW w większości obejmować będą obszar medycyny weterynaryjnej. Na bazie eksplorowania organizmu zwierzęcia badacze będą próbowali zaobserwować, które konkretnie markery odpowiadają za określoną zmianę zachodzącą w organizmie. Największym wyzwaniem będzie dla badaczy z pewnością ogrom materii poddawanej analizie. Ilość występujących metabolitów liczona jest bowiem w setkach tysięcy. By działać skutecznie, należy odkryć nie tylko znaczenie ich wszystkich, ale także znaleźć prawidłowości w zachodzących między nimi relacjach. W Laboratorium Metabolomiki podjęte zostaną poza tym próby opracowania metody mapowania markerów, dzięki której możliwe stanie się sporządzenie optymalnego programu żywieniowego chroniącego zwierzęta przez wystąpieniem niewydolności nerek lub wątroby.

Naukowcy z SGGW mają nadzieję, że wiedza uzyskana w procesie prowadzenia obserwacji zwierząt laboratoryjnych da się skutecznie przetransponować na wiedzę dotyczącą metabolizmu człowieka. Obecne doświadczenie pokazuje, że jest to cel realny do osiągnięcia.

az

(źródło: sggw.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)