Aktualności
Badania
10 Listopada
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2022-11-10

Specjalistyczna ochrona przed promieniowaniem

Naukowcy z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego opracowali innowacyjny materiał ekranujący pola elektromagnetyczne. Wynalazek będzie wykorzystywany w branży budowlanej, elektrycznej i motoryzacyjnej.

Gwałtowny rozwój technologii i usprawnienie wielu dziedzin naszego życia wiąże się również z coraz większym oddziaływaniem i interferencją pól elektromagnetycznych (PEM). Źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje przepływ prądu, np. sieci energetyczne, linie wysokiego napięcia, stacje radiowe, telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiowo-nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu.

Solid Electro Solution, czyli produkt opracowany przez zespół naukowców Łukasiewicz – ŁIT, to materiał ekranujący promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie: od kilku MHz do kilkunastu GHz. Wytworzenie powłoki metalicznej na powierzchni włóknistej nadaje właściwości elektromagnetyczne materiałowi (w tym ekranujące), ale również unikatowe cechy antymikrobowe względem szerokiego spektrum patogenów (bakterii, grzybów oraz wirusów).

Materiał kompozytowy wytworzony metodą osadzania powłok metalicznych z fazy gazowej jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców. Można go stosować w obiektach użyteczności publicznej, gdzie istnieje narażenie na pole elektromagnetyczne, np. w jednostkach administracji publicznej (urzędy, izby skarbowe, sądy, prokuratury, serwerownie), domach opieki społecznej, internatach, domach dziecka. Przyda się też w placówkach służby zdrowia (szpitale, żłobki), gdzie dodatkowym atutem są właściwości antymikrobowe opracowanego materiału.

Ponadto znajdzie zastosowanie w obiektach wojskowych, w których potrzebne są materiały chroniące ludzi przed zagrożeniami biologicznymi oraz polami elektromagnetycznymi, a także tam, gdzie wykorzystywane są materiały chroniące sprzęt przed zakłóceniami czy zniszczeniem – szczególnie na lotniskach, stacjach radiolokacyjnych, wyrzutniach rakiet, zaopatrzeniu, łączności czy transporcie. W branży elektronicznej i elektrotechnicznej z kolei materiał ekranujący pozwoli zapobiec niepożądanemu zjawisku interferencji elektromagnetycznej.

Innym przykładem wykorzystania ekranów chroniących przed PEM jest branża medyczna. Funkcjonowanie implantów medycznych, takich jak rozruszniki serca, a także pompy insulinowe i aparaty słuchowe, może być poddane intensywnemu działaniu pól elektromagnetycznych. W szpitalach, w których występuje duża liczba urządzeń generujących promieniowanie elektromagnetyczne, ważne jest osiągnięcie tzw. kompatybilności elektromagnetycznej, co ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie krytycznych systemów ratujących życie.

Ekrany, będące kompozytami na bazie materiałów włóknistych z odpowiednio naniesionymi powłokami metalicznymi, stają się doskonałą alternatywą dla wszystkich dostępnych rozwiązań na rynku.

Nasze ekrany ochronne przed polami elektromagnetycznymi są najbardziej efektywną i ekonomicznie najkorzystniejszą alternatywą do wszystkich obecnych rozwiązań, a prognozy wskazują, że wartość rynku materiałów ekranujących PEM gwałtownie rośnie – podkreśla dr Marcin Henryk Kudzin z Łukasiewicz – ŁIT, pomysłodawca oraz lider projektu.

Co równie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, wykorzystywana w projekcie metoda PVD (ang. Physical Vapour Deposition) jest często nazywana mianem ,,zielonej technologii” (ang. green technology), gdyż jest to czysty, praktycznie bezodpadowy proces, bez użycia wody i bez szkodliwych emisji.​​​​​​​

źródło: Łukasiewicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)