Aktualności
Badania
12 Grudnia
Źródło: DiCELLa
Opublikowano: 2018-12-12

Start-up z UJ rewolucjonizuje analizę zdjęć mikroskopowych

Oprogramowanie do analizy zdjęć mikroskopowych stworzyli pracownicy firmy DiCELLa. Dzięki wykorzystaniu autorskich algorytmów w połączeniu z najnowszymi technikami uczenia maszynowego, a zwłaszcza głębokich sieci neuronowych, daje ono nowe możliwości w analizie obrazu. Krakowski start-up bioinformatyczny ma wspierać diagnostów i laborantów w ich codziennej pracy.

DiCELLa istnieje od listopada ubiegłego roku i mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spółka jest pierwszą w UJ, która powstała na bazie własności intelektualnej uwłaszczonej zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Krzysztof Misztal, absolwent dwóch uniwersyteckich wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki, na którym zrobił doktorat. Naukowiec w Centrum Transferu Technologii CITTRU zgłosił innowacyjne algorytmy do analizy obrazów powstałe w wyniku jego pracy badawczej, które zamierzał samodzielnie komercjalizować. Zespół obecnie liczy 12 osób.

– Mimo że nasz projekt został uruchomiony w styczniu tego roku, możemy już pochwalić się sporymi osiągnięciami. Uniwersyteckie zespoły na dwóch wydziałach korzystają ze stworzonych przez nas oprogramowań do analizy obrazów. Możemy się również pochwalić merytoryczną współpracą z Katedrą Uczenia Maszynowego UJ. Ponadto rozmawiamy z firmami spoza uczelni. Jesteśmy w kontakcie z BioBankiem w Gdańsku, który za pomocą naszej aplikacji planuje udostępnienie swoich danych jako publicznego repozytorium – mówi dr Misztal.

Najnowszy produkt diCELLa – transplant EXPERT, który właśnie wchodzi na rynek – to odpowiedź na skomplikowane, wymagające procedury i wytyczne Banku Komórek związane z kwalifikacją dawcy tkanki źródłowej. Ta nowa aplikacja webowa, niezmiernie łatwa w obsłudze, posłuży do rejestracji dawców przeszczepów. Umożliwia szybką i sprawną realizację procedury kwalifikacji dawcy w formie elektronicznej. Zdaniem jej twórców znacznie ułatwi pracę personelu medycznego.

– Oprócz samego rejestrowania pacjentów aplikacja pozwala na wypełnienie wszystkich danych potrzebnych do kwalifikacji dawcy, na podjęcie decyzji o ewentualnym pobraniu tkanki oraz jej rejestrowaniu i obserwacji z nią związanych. Dane w diCELLa transpant EXPERT zabezpieczone są przed nieautoryzowanymi zmianami technologią blockchain, co zapewnia ich autentyczność i niezaprzeczalność. Nasz produkt będzie w najbliższym czasie podlegał certyfikacji ISO – wyjaśnia dr Krzysztof Misztal.

Spółka również chętnie wspiera młodych naukowców, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują mikroskopy i analizują zdjęcia mikroskopowe. Stworzyła dla nich specjalny system stypendialny, dzięki któremu mogą liczyć na dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych.

Błyskawiczny sukces start-upu nie byłby możliwy, gdyby nie inwestycja ze strony funduszu Leonardo Fund, który jest funduszem BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju, wejścia na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. Spółka pozyskała dzięki temu 800 tys. zł, pozostałe 200 tys. zł to kapitał prywatny.

Łukasz Wspaniały

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)