Aktualności
Badania
22 Grudnia
Fot. Karolina Molga
Opublikowano: 2020-12-22

Studenci ratują zabytki

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej podjęli inicjatywę uratowania barokowych malowideł naściennych w zniszczonej kaplicy Góry Oliwnej przy kościele w Rapocinie.

Inicjatywa studencka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zakładała zabezpieczenie i przeniesienie pozostałości malowideł ściennych w kaplicy. Ponieważ ślady po katastrofie sklepienia i dachu budynku wskazywały, że osobom przebywającym w pobliżu może grozić niebezpieczeństwo, niezbędnym okazało się uprzednie odpowiednie zabezpieczenie kaplicy. Ze wsparciem pospieszyli studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych KORNIKI.

Do akcji ratowania zabytku ruszyli w lutym tego roku. Pracę rozpoczęli od wykonania kompleksowej inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej zachowanych murów oraz znajdującej się pod nimi krypty. Zinwentaryzowali charakterystyczne wymiary obiektu, zbadali stan i przekrój murów oraz wyznaczyli ich deformację po katastrofie. Po zakończeniu prac w terenie przystąpili do opracowywania koncepcji konstrukcji wzmacniającej, którą planowali wykonać z ogólnie dostępnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. Przygotowana przez studentów dokumentacja projektowa uzyskała niezbędne pozwolenia. Na jej podstawie wykonano – przy pomocy mieszkańców Rapocina – konstrukcję, która pozwoliła studentom ASP w Krakowie bezpiecznie przystąpić do prac konserwatorskich. Nad każdym etapem prac czuwali opiekunowie koła: mgr inż. Tomasz Kochański, dr inż. Dorota Kram oraz mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek.

Drewniana konstrukcja znakomicie spełniła swoją rolę, dzięki czemu akcja ratunkowa studentów WKiRDS ASP zakończyła się sukcesem. Wszystkie XVIII-wieczne freski zostały za pomocą specjalnej techniki przeniesione do głogowskiej kolegiaty, gdzie poddano je procesowi konserwacji.

źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)