Aktualności
Badania
22 Listopada
Źródło: iStock
Opublikowano: 2023-11-22

Studenci UŁ tworzą poradnik dla osób z ograniczoną władzą rodzicielską

Studenci i studentki Uniwersytetu Łódzkiego stworzą mini-poradnik ułatwiający rodzicom z niepełną władzą rodzicielską zrozumienie obowiązujących ich praw i obowiązków wobec swoich dzieci. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi. 

Inicjatywa zrodziła się podczas debaty z udziałem reprezentantów instytucji pracujących z rodzinami w sytuacjach wieloproblemowych. Przyczynkiem do niej była wystawa fotogłosów rodziców defaworyzowanych społecznie, która miała miejsce w lutym w Fabryce Aktywności Miejskiej. Podczas dyskusji padało wiele pomysłów związanych z wprowadzeniem rozwiązań poprawiających wsparcie oferowane rodzicom. Jednym z nich było stworzenie poradnika rozjaśniającego przepisy prawne i procedury sądowe.

Do udziału w projekcie „Rodzicu, poznaj swoje prawa” zachęciła mnie wizja stworzenia narzędzia ułatwiającego rodzicom w trudnej sytuacji poznanie ich praw oraz obowiązków wobec dzieci – komentuje Aneta Grober, studentka pedagogiki, jedna z osób zaangażowanych w projekt.

Studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ zakończyli już badania w środowisku rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską. Przeprowadzili wywiady kwestionariuszowe wśród klientów Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi. Obecnie prowadzone są wywiady eksperckie z prawnikami, sędziami, adwokatami, kuratorami, by zebrać informacje będące realnym wsparciem dla rodziców.

We wrześniu zakończyliśmy realizację badań z rodzicami w procesie reintegracji, a także z tymi, którzy odzyskali już swoje dzieci, jednak nadal są objęci asystenturą. Na chwilę obecną prowadzimy wywiady eksperckie ze specjalistami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – mówi Sandra Chojnacka, studentka pedagogiki.

Efektem tych działań będzie mini-poradnik „Rodzicu poznaj swoje prawa”, skierowany do rodziców z ograniczoną, zawieszoną lub odebraną władzą rodzicielską. Oprócz tego w lutym przyszłego roku we współpracy z kuratorem specjalistą Mateuszem Korzeniowskim zorganizowane zostaną warsztaty, które pomogą zrozumieć rodzicom i opiekunom prawnym obowiązujące ich prawa i obowiązki rodzicielskie.

Projekt jest realizowany w ramach Science Hub UŁ – ogólnouczelnianej platformy współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)