Aktualności
Badania
25 Lutego
Opublikowano: 2019-02-25

Stypendia doktoranckie Naukowej Fundacji Polpharmy rozdane

Doktoranci z uniwersytetów medycznych w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum otrzymają stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy. Dziesięcioro laureatów dostanie po 10 tys. zł.

Konkurs o stypendium doktoranckie odbywa się raz na dwa lata i jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do konkursu 3 osoby. Fundacja przyznaje 10 stypendiów po 10 tys. zł. W rozstrzygniętej właśnie edycji konkursu wpłynęły 23 wnioski. Zgodnie  z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowane są: założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt.).

Uwzględniając wyżej wymienione kryteria Rada Naukowa ułożyła listę rankingową wniosków, a na jej podstawie Zarząd Fundacji przyznał stypendia dziesięciorgu doktorantom:

  • Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Hubert Zatorski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Mikołaj Mizera, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Kamil Kobak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Krzysztof Ozierański, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Paulina Wieszczy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Magdalena Pisarska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Jakub Jończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Agnieszka Borsuk-De Moor, Gdański Uniwersytet Medyczny

W przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycjach konkursu Naukowa Fundacja Polpharmy wręczyła 57 stypendiów o łącznej wartości 570 tysięcy złotych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

MK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)