Aktualności
Badania
17 Lutego
Źródło: Facebook/Federica Zacchini
Opublikowano: 2019-02-17

Stypendium MSCA dla badaczki z UJ

Dr Federica Zacchini z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyła stypendium indywidualne Marie Skłodowska-Curie Actions, przyznawane w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Dr Federica Zacchini ukończyła studia z zakresu biologii reprodukcyjnej na Università degli Studi di Teramo we Włoszech w 2008 roku. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. „Characterisation of monoparental and biparental sheep embryos”. W latach 2016–2018 odbyła staż podoktorski w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technik wspomaganego rozrodu, embriologii, mikromanipulacji oraz chirurgii myszy. Obecnie zatrudniona jest w Laboratorium Biologii Rozwoju MCB UJ. Przez najbliższe dwa lata będzie prowadzić badania z zakresu neurorozwoju potomstwa poczętego przez rodziców w zaawansowanym wieku przy współpracy z dwoma zespołami, kierowanymi przez dr. Alana Chana (Uniwersytet w Lejdzie) i prof. Grażynę Ptak (Uniwersytet Jagielloński).

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) przyznaje granty badaczom na wszystkich etapach ich kariery, aby wspierać mobilność międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną. Ich celem jest zapewnienie naukowcom umiejętności i doświadczenia niezbędnego do osiągnięcia sukcesów zawodowych w sektorze publicznym i prywatnym. Granty MSCA umożliwiają organizacjom związanym z nauką zatrudnianie utalentowanych badaczy i współpracę z wiodącymi światowymi ośrodkami.

Bartosz Zawiślak

Dyskusja (0 komentarzy)