Aktualności
Badania
05 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-05

Sukces naukowców z Wydziału Biologii UG

Projekt z udziałem naukowców z Polski znalazł się wśród dziesięciu nagrodzonych w szóstym konkursie JPI AMR: „Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools”. Wezmą w nim udział badacze z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Na konkurs Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, ogłoszony w styczniu tego roku przez 16 instytucji finansujących naukę, nadesłano 104 międzynarodowe projekty przygotowane wspólnie przez 468 zespołów badawczych. Do finansowania zakwalifikowano dziesięć wniosków na łączną kwotę 12,8 mln euro. Wśród nich jeden z udziałem naukowców z Polski: „Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response” („Zwalczanie superbakterii opornych na antybiotyki nakierowane na odpowiedź ścisłą za pomocą związków »anty-persister«”). Będzie on realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Gdański. Naukowcy z Wydziału Biologii pod kierunkiem dr hab. Ewy Laskowskiej zamierzają poznać fizjologię bakterii przetrwałych, a w szczególności strukturę i mechanizm działania enzymów RSH odpowiedzialnych za syntezę ppGpp. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn nawracających infekcji są tzw. bakterie przetrwałe (ang. persisters). Mimo że, w przeciwieństwie do typowej oporności na antybiotyki, stan przetrwały jest przejściowy, odwracalny i zwykle dotyczy niewielkiej subpopulacji patogenów, zwalczanie tych bakterii jest bardzo trudne. Ostatnie badania sugerują, że główną rolę w powstawaniu bakterii przetrwałych może pełnić właśnie cząsteczka sygnałowa tetrafosforan guanozyny (ppGpp). Zadanie, jakie postawili przed sobą uczestnicy projektu, to zaprojektowanie nowych antybiotyków (inhibitorów RSH) skierowanych przeciwko bakteriom przetrwałym.

Koordynatorem prac będzie prof. Abel Garcia-Pino z Université Libre de Bruxelles (Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego), a – obok UG – partnerami są: Universitat Autònoma de Barcelona (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie)  i Uniwersytet w Tuluzie. Zakończenie projektu zaplanowano w 2021 roku.

MK

Źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)