Aktualności
Badania
22 Sierpnia
Mgr Anna Zdeb
Opublikowano: 2017-08-22

Sukcesy naukowców z UMCS

Wśród laureatów piątej edycji konkursu NCN ETIUDA, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską, znalazła się doktorantka z Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – mgr Anna Zdeb. Temat jej pracy doktorskiej to „Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia”. Doktorantka będzie odbywać staż na Uniwersytecie w Madrycie pod opieką prof. Luisa Robledo.

Pełna lista stypendystów na stronie internetowej NCN: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-07-26-etiuda5

Z kolei w konkursie „Dziedzictwo Narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na liście rekomendowanych przez MNiSW projektów znalazły się dwa związane z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej: Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova. Edycja krytyczna tekstów staropolskich – kontynuacja serii wydawniczej”,  wniosek złożony przez prof. dr. hab. Dariusza Chemperka wraz z zespołem, oraz „Krytyczna edycja notatników Józefa Łobodowskiego”, wniosek złożony przez prof. dr. hab. Jerzego Święcha wraz z zespołem.

Pełna lista laureatów na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/30-mln-na-wsparcie-dziedzictwa-narodowego.html

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)