Aktualności
Badania
19 Lipca
Źródło: www.zut.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-19

Szczecińscy naukowcy pracują nad wodorowym buforem energetycznym

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim realizują innowacyjny projekt naukowo-badawczy, w wyniku którego powstanie wodorowy bufor energetyczny magazynujący energię i stabilizujący pracę sieci energetycznej. System będzie wykorzystywał zielony wodór pozyskany z instalacji OZE.

Projekt H2Ebuffer zainaugurowano w czerwcu 2021 roku. Obecnie trwa trzeci z pięciu etapów przedsięwzięcia, który realizowany jest przez Eneę Operator. Po badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny rozpoczęto prace nad budową prototypu magazynu. Trwają obecnie badania, które pozwolą na ostateczne zatwierdzenie lokalizacji pod instalację bufora wodorowego. Będzie to Główny Punkt Zasilania (GPZ) w Łobzie. Na potrzeby projektu proponowaną lokalizację zeskanowano w technologii 3D. Skan pozwoli na odpowiednie zaplanowanie prac na GPZ-cie oraz wykonanie projektu instalacji wodorowej
w rzeczywistym odwzorowaniu.

Enea Operator odpowiada za część praktyczną projektu. Zrealizuje pełnoskalową, prototypową instalację wodorowego bufora energetycznego.

W dobie bardzo dynamicznego rozwoju generacji rozproszonej magazyny energii będą coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu. Dbając o stabilizację pracy sieci, jako jej operator, również musimy coraz śmielej spoglądać w tę stronę. Chcemy być otwarci na innowacje, współpracować ze środowiskiem naukowym – projekt H2eBuffer jest tego kolejnym przykładem i buduje nasze kompetencje w obszarze magazynowania energii – zapewnia Marek Rusakiewicz, p.o. prezes Enei Operator

System pozwoli na stabilizację pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w warunkach rzeczywistych oraz jej weryfikację na podstawie testów. Prototyp ma być gotowy w połowie przyszłego roku.

Celem pierwszego etapu realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński było zaprojektowanie modelu architektury systemu stabilizującego pracę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Uwzględnił on zmienne techniczne, ekonomiczno-logistyczne, przestrzenne oraz formalno-prawne. W wyniku prac naukowców powstał teoretyczny model spełniający wiele kryteriów, który obejmuje  trzy fazy łańcucha dostaw, tj. zaopatrzenie (OZE), produkcję i magazynowanie energii oraz jej dystrybucję.

Do zadań naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego należało opracowanie projektu kompletnej instalacji bufora energetycznego, który będzie wykorzystywał nadwyżki energii elektrycznej powstającej z Odnawialnych Źródeł Energii. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano modele energetyczno-procesowe oraz elektroenergetyczne zgodne ze schematem technologicznym systemu wodorowego bufora energetycznego. Obliczono również efektywność gromadzenia  i odzysku energii całego systemu, a także wydajność energetyczną poszczególnych jego elementów – tłumaczy prof. dr hab. inż. Stefan Domek, kierownik projektu H2eBuffer.

Istotą projektu wodorowego bufora energetycznego jest opracowanie rozwiązania systemowego, stabilizującego pracę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Bufor, jako część tych sieci, przyczyni się do zwiększenia efektywności gospodarowania energią elektryczną, zwiększając elastyczność sieci w zakresie możliwości przyłączeń nowych producentów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W efekcie H2eBuffer podniesie bezpieczeństwo i niezawodność sieci, a także parametry jakościowe dostarczanej energii.

Finansowanie projektu zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 13 mln zł.

źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)