Aktualności
Badania
18 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-01-18

Sztuczna inteligencja – Chiny vs. USA, Polska szósta w UE

Naukowcy z Chin publikują najwięcej prac z zakresu sztucznej inteligencji. W Europie prym wiodą badacze z Wielkiej Brytanii. Polska z 11 tys. publikacji zajmuje w światowym zestawieniu 18 miejsce. Analizę bibliometryczną obejmującą lata 2010–2019 przygotowali eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sztuczna inteligencja (SI) już od kilku lat jest masowo wdrażana w różnych dziedzinach życia. Rządy wielu państw opracowują strategie rozwoju SI, dostrzegając, że staje się ona kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i efektywnych usług społecznych. W ostatnich latach wzrosła także liczba badań naukowych poświęconych sztucznej inteligencji. W latach 2010–2019 opublikowano na świecie 751 tys. prac naukowych z zakresu SI. Zauważalna jest dominacja trzech państw: co druga publikacja pochodziła z Chin, USA i Indii. W Polsce opublikowano 11 tys. prac, co przełożyło się na szóstą pozycję wśród państw Unii Europejskiej.

Polska oczywiście nie prześcignie największych państw pod względem liczby publikacji, ale też nie taki jest nasz cel. Zgodnie z Polityką Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od 2020 roku, naszym głównym zadaniem jest wejście do wąskiej grupy 20–25 państw budujących SI na świecie. Wymaga to dużo pracy, ale mamy świetnych ekspertów, więc cel ten jest jak najbardziej osiągalny – przekonuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

Jak pokazuje analiza z roku na rok publikowanych jest coraz więcej badań z zakresu sztucznej inteligencji. Ten wzrost jest szczególnie widoczny od 2016 roku. Nic nie wskazuje, by tendencja ta miała się odwrócić.

Wpływ Chin mniejszy niż USA

Wyniki badań OPI PIB pokazują, że prace amerykańskie mają silniejsze oddziaływanie w środowisku naukowym niż chińskie. Najwięcej cytowań uzyskały publikacje naukowców pracujących dla instytucji w Stanach Zjednoczonych (1,8 mln) oraz Chinach (1,4 mln). Na trzecim miejscu pod względem liczby cytowań znalazła się Wielka Brytania (555 tys.). Z kolei drugi azjatycki gigant – Indie – osiągnął nieco gorszy wynik (368 tys., 6 miejsce). Niestety, mały wpływ mają także prace polskich naukowców – były one cytowane prawie 78 tys. razy, co plasuje nasz kraj odpowiednio na 8 i 23 miejscu w unijnym oraz światowym rankingu. Natomiast wśród 10 państw o największej liczbie cytowań, najwięcej cytowań na publikację (18) zgromadziły prace naukowców pracujących dla instytucji z Kanady. Znacznym wpływem cechowały się także prace badaczy z USA (16). Wśród państw Unii Europejskiej wyróżniały się Holandia i Belgia (po 15 cytowań na publikację). Wskaźnik ten pokazuje mniejszy wpływ Chin i Indii, który nie idzie w parze z wielkością dorobku publikacyjnego – na jedną ich publikację przypadło kolejno tylko 7 i 5 cytowań.

Siła we współpracy międzynarodowej

W Polsce na pewno warto położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową w zakresie badań nad SI. Na jedną pracę w międzynarodowym współautorstwie przypadało 11 cytowań, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku publikacji naukowców z wyłącznie polskich instytucji (5). Z raportu OPI PIB wynika, że w latach 2010–2019 w Polsce opublikowano prawie 3 tys. publikacji z zakresu SI we współpracy z badaczami z międzynarodowych ośrodków. Prawie jedna piąta takich prac powstała do spółki z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Znaczny odsetek takich publikacji zanotowano również w przypadku Kanady (14 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (11 proc.). Prace we współpracy z zagranicznymi naukowcami stanowiły jednak tylko 26 proc. całości polskiego dorobku publikacyjnego w zakresie SI.

W latach 2010–2019 przygotowano na świecie 140 tys. publikacji we współpracy międzynarodowej. Co ciekawe, mimo że Stany Zjednoczone i Chiny rywalizują ze sobą, to jednak także najsilniej współpracują – 10 proc. wszystkich publikacji we współautorstwie międzynarodowym przygotowali właśnie naukowcy z tych dwóch państw – zauważa dr Agata Frankowska z OPI PIB.

Więcej informacji związanych ze sztuczną inteligencją w nauce i szkolnictwie wyższym, znaleźć można w najnowszym odcinku Akademii OPI PIB na kanale YouTube.

źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)