Aktualności
Badania
03 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-03

Sztuczna inteligencja i etyka – jak to połączyć w biznesie?

Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie etycznego jej wykorzystania – to cel międzynarodowego projektu AI Leaders, którego koordynatorem jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wystartował międzynarodowy projekt „AI Leaders: Ethical AI for Future Business Leaders”, finansowany z Programu Erasmus+. Polska jednostka jest liderem konsorcjum, w skład  którego wchodzą także partnerzy z Niemiec, Danii, Portugalii, Irlandii i Hiszpanii. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni w zakresie sztucznej inteligencji poprzez promowanie etycznego wykorzystania AI, a w szczególności przygotowanie przyszłych liderów i liderek biznesu do opracowywania i stosowania rozwiązań AI zgodnych z europejskimi wartościami i wytycznymi etycznymi.

Sztuczna inteligencja będzie miała olbrzymi wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego oraz sposoby uczenia się i nauczania. Wraz z niezwykle szybkim postępem technologii, AI oferuje bezprecedensowe
możliwości personalizacji doświadczeń edukacyjnych, optymalizacji zasobów edukacyjnych i wspiera
adaptacyjne metody nauczania. Wykorzystując sztuczną inteligencję, instytucje szkolnictwa wyższego
mogą m.in. zwiększyć zaangażowanie studentów i sprzyjać lepszemu zrozumieniu złożonych tematów. Jednak pomimo oczywistych korzyści, nadal istnieje znaczna luka w programach edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. W ramach projektu AI Leaders dostrzegliśmy potrzebę pilnego opracowania programu edukacyjnego dla osób studiujących oraz kadry akademickiej, pozwalającego wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w edukacji – tłumaczy dr hab. T. Bartosz Kalinowski z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, kierownik projektu.

W projekcie AI Leaders działania polegać będą na:

  • opracowaniu raportów badawczych, studiów przypadków oraz zestawów narzędzi edukacyjnych skoncentrowanych na AI,
  • opracowaniu innowacyjnych otwartych zasobów edukacyjnych (OER), które obejmą problemy związane z etycznym zastosowaniem sztucznej inteligencji w biznesie i dydaktyce,
  • przeprowadzeniu hackathonów o tematyce „AI w zarządzaniu biznesem”,
  • walidacji opracowanych materiałów z interesariuszami, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą bliższe potrzebom przyszłych pracodawców.

Jak przyznają badacze, etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji to jedno z największych wyzwań dla współczesnego biznesu.

Dane, informacje i tworzona na tej podstawie wiedza stanowią źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, a przez to zasoby szczególnie narażone na nieetyczne praktyki. Bezpieczeństwo danych konsumenckich, algorytmy niedyskryminujące użytkowników i
niewprowadzające ich w błąd stają się ważnymi tematami praktycznie na całym świecie. W trakcie
trwania naszego projektu stworzymy materiały, które pomogą uczyć, jak tworzyć przestrzeń biznesową, w której sztuczna inteligencja i etyka podążają tą samą ścieżką – zapowiada dr hab. Artur Modliński.

Realizacja projektu AI Leaders potrwa do końca 2025 roku.

MK, źródło: WZ UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)