Aktualności
Badania
22 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-22

Sztuczna inteligencja pomoże zmniejszyć koszty energii elektrycznej 

Nad projektem inteligentnego systemu, który pomoże zaoszczędzić energię elektryczną i zadba o komfort środowiska pracy, pracują naukowcy z Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. Otrzymali na ten cel ponad 2,2 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach energia elektryczna związana z ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją (HVAC – ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) stanowi ponad 60 proc. całkowitego zużycia. Właśnie nad optymalizacją gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach skupiają się partnerzy projektu o akronimie PA: firma IDANET (lider), Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM oraz Politechnika Łódzka.  

W projektowaniu inteligentnych sterowników do zarządzania zużyciem energii, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Przemysł 4.0, znaczącą rolę odegra wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – przekonuje kierujący pracami zespołu z Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ.

Projekt ma na celu opracowanie nowego inteligentnego sterownika z modułowym sensorem oraz inteligentnego kontrolera, tworzących system zarządzania energią METERNET-EnMS. W projektowaniu znaczącą rolę odegra wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i technik uczenia maszynowego, które ułatwiają modelowanie procesów środowiskowych. Nowy system zarządzania energią zagwarantuje automatyczną kontrolę efektywności energetycznej. Inteligentne monitorowanie najważniejszych parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia, stężenia lotnych związków organicznych i cząstek stałych PM), a także poziomu hałasu i natężenia światła pozwoli na zapewnienie najwyższych standardów miejsca pracy, jednocześnie racjonalizując zużycie energii elektrycznej.

System pozwoli także na inteligentne monitorowanie Wskaźników Wyniku Energetycznego, umożliwi uproszczoną realizację audytów i przeglądów energetycznych oraz predykcyjne sterowanie procesami. Wszystko to przełoży się na poprawę stanu środowiska, wpłynie na zdrowie ludzi i wydajność ich pracy. Tworzony system o nazwie METERNET-EnMS jest inteligentnym rozszerzeniem jednego z flagowych produktów firmy IDANET.  

System METERNET-EnMS stanowi innowację, co najmniej na skalę europejską. Firma IDANET dostarcza obecnie inteligentną automatykę dla systemów HVAC na terenie Szwajcarii, Niemiec, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Tworzony w ramach konsorcjum produkt, dzięki opracowywanym na Wydziale FTIMS inteligentnym algorytmom, ma szansę zrewolucjonizować rynek systemów automatycznego zarządzania energią elektryczną. Już interesują się nim urzędy administracji publicznej i sieci hoteli – zaznacza dr hab. inż. Adam Wojciechowski z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Projekt uzyskał maksymalną ocenę ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Narodowego Centrum badań i Rozwoju.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)