Aktualności
Badania
13 Października
Opublikowano: 2021-10-13

Sztuczna inteligencja w walce z fake newsami

Badacze z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej rozpoczynają prace nad projektem AntyFakeNews – systemem do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami w sieci. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w kraju. 

Głównym założeniem projektu AntyFakeNews jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli ostrzegać osoby korzystające z różnych portali przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami. Rozwiązanie pozwoli też prezentować rzeczywiste treści mające podstawy naukowe, które odnoszą się do nieprawdziwych informacji, bazując na sprawdzonych i rzetelnych źródłach. Takie narzędzie to konieczność w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez fake newsy.

W ramach projektu AntyFakeNews stworzony zostanie model opisujący związki przyczynowo-skutkowe, związane z potencjalnym zagrożeniem tego typu treściami.

Planujemy także wprowadzić podział treści ze względu na ich tematykę, jak również oszacować związek pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu, a ich reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację rozbudowanej bazy, która ma przechowywać dane o treściach informacyjnych oraz informacje o profilach użytkowników wraz z estymacją ich podatności na oddziaływanie przez fake newsy – opisuje dr inż. Karol Jędrasiak, zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, kierownik działu badawczo-rozwojowego projektu.

Realizacja projektu AntyFakeNews została podzielona na 3 etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie niezbędnych modułów efektywnego przetwarzania danych.

W tej fazie założyliśmy nie tylko zgromadzenie niezbędnych dla realizacji projektu danych, ale również wybranie najlepszych algorytmów i narzędzi do ich przetwarzania pod kątem detekcji fake newsów. Później działania zespołu badawczo-rozwojowego ukierunkowane zostaną na stworzenie generycznego systemu, którego sercem będą metody detekcji oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Ostatni etap to bieżące działania mające na celu ulepszenie powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia osiągniętych wyników – wylicza dr inż. Paweł Buchwald z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Narzędzie powstałe w wyniku prac, jako produkt komercyjny, będzie dostępne w ofercie firmy ITD24 sp. z o.o. Jego udostępnienie dla węższej grupy testowych użytkowników będzie możliwe już w trakcie realizacji projektu. Trudność przedsięwzięcia determinują nie tylko problemy teleinformatyczne i przetwarzania danych, jakie należy rozwiązać, ale również problematyka badawcza z obszaru edukacji socjologii i interakcji z użytkownikami.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych, w tym tekstowych, selekcji i klasyfikowaniu informacji ma ogromny potencjał, którego pełne znaczenie i rolę będzie można dostrzec w niedalekiej przyszłości.

Podejmowane działanie zakłada stworzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego, lecz opiera się o znane już dziś realne potrzeby społeczne. Dlatego właśnie w pierwszym etapie projektu przeprowadzamy pogłębione badanie w celu rozpoznania „społecznego DNA fake newsów”. Musimy dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania dezinformacji w różnych grupach użytkowników mediów, opisać i sklasyfikować modele uwzględniające poziomy wrażliwości na poszczególne rodzaje fałszywych informacji, świadomość  ich znaczenia, sposoby odnoszenia się do fake newsów, mechanizmy chronienia się przed nimi, a także specyfikę ich rozprzestrzeniania się w przestrzeni mediów sieciowych – zapowiada dr Michał Szyszka z Akademii WSB.

Badacze mają nadzieję, że system pozwoli na szersze przyjrzenie się rzeczywistości oraz umożliwi wypracowanie każdemu własnego poglądu na otaczającą codzienność, jak i spojrzenie w przyszłość na podstawie wyciągniętych wniosków.

To bardzo ważne przedsięwzięcie w obecnych czasach. Czas pandemii spowodował wzmożoną obecność internautów w sieci. Dezinformacja płynąca za pośrednictwem tego medium może w znaczący sposób wpłynąć na wszelkie aspekty naszego życia. Dostęp do rzetelnej i sprawdzonej informacji jest zatem kluczową kwestią, a to główny cel oraz misja realizacji projektu – zauważa Piotr Ufel, programista z firmy Complex-IT, członek zespołu badawczo-rozwojowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. (lider) oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)