Aktualności
Badania
26 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-26

Sztuczna inteligencja wykryje podwójną jakość produktów

Podwójna jakość produktów to problem, który nadal istnieje, mimo że prawo unijne zabrania takich praktyk. Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Specjaliści z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN stworzą system informatyczny, który będzie identyfikował opinie konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości z uwzględnieniem dual quality.

W czasach zglobalizowanego rynku, na którym konsument ma dostęp do wielu produktów i usług, wykrycie nieuczciwej praktyki handlowej nie jest proste. Oszustom dużo łatwiej ukryć się przed odpowiednimi służbami. Możliwości analizy pojedynczego człowieka, a nawet grupy ludzi, są ograniczone. Także pracownicy odpowiednich instytucji nie są w stanie efektywnie sprawdzić wszystkich produktów dostępnych na rynku. Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja.

Można powiedzieć, że stajemy się ekspertami w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi do ochrony praw konsumenta. Pracujemy właśnie nad wdrożeniem systemu dla UOKiK, który wykrywa zapisy niedozwolone w umowach. Teraz przystępujemy do stworzenia narzędzia, które skutecznie będzie walczyć m.in. z podwójną jakością produktów. Dzięki sztucznej inteligencji możemy lepiej dbać o prawa konsumentów – przekonuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

Nowoczesne narzędzie posłuży do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem dual quality.

Dzięki zastosowaniu najnowszych metod przetwarzania języka naturalnego jesteśmy w stanie zidentyfikować produkty, których jakość w Polsce powinna być dodatkowo zbadana w laboratorium, nie poprzez bezpośrednie analizowanie każdego fizycznego produktu z osobna, ale pośrednio, na podstawie opinii o tych produktach, dostępnych w internecie. Nasze rozwiązanie wykorzystuje fakt, że tak duża część naszego życia przeniesiona jest obecnie do sfery wirtualnej – tłumaczy dr Łukasz Kobyliński, adiunkt w Zespole Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN.

ANSI oparto na wielojęzycznych danych

Narzędzie OPI i IPI PAN będzie działać w oparciu o metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji, szczególnie uczenia maszynowego i głębokiego. System zidentyfikuje produkty na podstawie wielonarodowych preferencji i wielojęzycznych opinii konsumentów opublikowanych w internecie. Po wnikliwej analizie posłużą one do wytypowania i utworzenia rekomendacji – skierowania bądź też nie – danego wyrobu do weryfikacji laboratoryjnej. Metody i techniki zostaną zastosowane do utworzenia następujących modeli: wydobywania opinii z internetu i ich strukturalizowania, określania języka – w jakim napisana została opinia, analizy sentymentu, a także tworzenia rekomendacji dotyczącej skierowania do weryfikacji laboratoryjnej.

Nasze narzędzie pozwoli na identyfikowanie opinii konsumentów na podstawie analizy wielojęzycznych zasobów internetowych, takich jak: portale aukcyjne, zakupowe blogi, fora, strony różnych instytucji nadzorujących przestrzeganie prawa z zakresu ochrony konsumentów, witryny organizacji konsumenckich itp. Będzie umożliwiało identyfikowanie produktów, w których zaobserwowano różnice jakościowe w zależności od rynku, na który są dostarczane. ANSI z pewnością pomoże pracownikom UOKiK – zapowiada dr inż. Marcin Mirończuk z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI PIB.

Identyfikacja produktów niebezpiecznych i o niskiej jakości

Nowy system będzie się składał z modułu pobierania danych z internetu oraz algorytmu odpowiedzialnego za analizę i przetwarzanie informacji. Pierwszy moduł jest odpowiedzialny za czyszczenie i wstępne przetwarzanie danych z ekstrakcją danych. Natomiast drugi obejmie modele służące m.in. do rozpoznawania języka, analizy sentymentu opinii i identyfikacji produktów z podejrzeniem dual quality, które będą rekomendowane do testów laboratoryjnych. Narzędzie będzie także posiadać platformę, która umożliwi użytkownikom dostęp do zebranych
danych i  wyników analizy.

W wyniku projektu opracowana zostanie wysokiej jakości baza danych (baza produktów i opinii na ich temat wraz z listą laboratoriów) i gotowy do wdrożenia w UOKiK nowoczesny system informacyjny. ANSI będzie charakteryzować się wysoką uniwersalnością i możliwością integracji z innymi systemami, które dostarczają informacji na temat produktów i opinii o nich. Proponowane rozwiązanie pomoże także w identyfikacji produktów, które są niebezpieczne lub niskiej jakości (z uwzględnieniem dual quality). Zostanie wyposażone również w uniwersalny systemem wdrażania i możliwość integracji z zewnętrznymi systemami autoryzacji i uwierzytelniania.

Prace nad stworzeniem systemu ANSI zaplanowano do 2025 roku. Będą finansowane z programu INFOSTRATEG III Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK, źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)