Aktualności
Badania
08 Listopada
A. Lesner i N. Gruba w laboratorium UG
Opublikowano: 2017-11-08

Szybki i bezinwazyjny test na raka układu moczowego

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad szybkim i bezinwazyjnym testem diagnostycznym do wykrywania choroby nowotworowej nabłonka układu moczowego, nazywanej potocznie rakiem układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych – jest innowacyjna, szybka i bezinwazyjna, zakłada jedynie pobranie próbki moczu, a dotychczasowe badania na grupie 85 osób przyniosły 100% skuteczności. Dalsze próbki materiału badawczego w celu potwierdzenia skuteczności metody będą zbierane na Oddziale Urologicznym Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Badania są prowadzone przy wsparciu finansowym Centrum Transferu Technologii UG w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

Badania nad innowacyjnym testem diagnostycznym do wykrywania raka układu moczowego są związane z poprawą jakości życia i leczeniem chorób cywilizacyjnych.

– Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych w praktyce –  bioanalitycznej metody identyfikacji komórek nowotworowych w próbce moczu, obrazowania przy użyciu metod ultrasonograficznych (USG) i wziernikowania. Dodatkowym atutem metody jest to, że jest ona bezinwazyjna dla pacjenta – aby wykryć chorobę, pobierana jest jedynie próbka moczu – mówi prof. dr hab. Adam Lesner.

Badania zostały wsparte dofinansowaniem Centrum Transferu Technologii UG w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Wsparcie to obejmuje m.in. przeprowadzenie dodatkowych badań na większej grupie kontrolnej, ochronę własności intelektualnej i przeprowadzenie dodatkowych analiz rynkowych.

Do tej pory metoda została przetestowana na grupie 85 osób (60 chorych i 25 zdrowych) – jej skuteczność oceniono na 100%. W związku z tak dobrym wynikiem podjęto decyzję o rozszerzeniu grupy kontrolnej i przeprowadzeniu dodatkowych testów, w których udział weźmie blisko 1000 osób.  Dalsze próbki materiału badawczego w celu potwierdzenia skuteczności metody będą zbierane na Oddziale Urologicznym Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 30 października 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Zarządem Pomorskich Szpitali sp. z o.o. w Gdyni. W imieniu uczelni umowę podpisał prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG, a w imieniu Zarządu Pomorskich Szpitali sp. z o.o. w Gdyni – dr Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu. W podpisaniu umowy udział wzięli także naukowcy: prof. Adam Lesner i dr Natalia Gruba oraz dr n. med. Lechem Stachurski ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, a także prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju UG i dr Karol Śledzik, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

O projekcie Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego realizuje projekt Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie prac przedwdrożeniowych i wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu. Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o. W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiło wewnętrzny konkurs na dofinansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Decyzję o przyznaniu środków dla konkretnych przedsięwzięć podejmuje Komitet Inwestycyjny, którego większość składu stanowią przedstawiciele środowisk biznesowych i funduszy inwestycyjnych.

Beata Czechowska-Derkacz 

Dyskusja (0 komentarzy)