Aktualności
Badania
29 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-29

Truskawki lepiej liofilizowane 

Politechnika Łódzka i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu biorą udział w projekcie wdrożeniowym, którego celem jest innowacyjna technologia liofilizacji truskawek. Jego całkowity budżet wynosi 28 mln zł. 

Liofilizowane owoce są bardzo popularne wśród klientów, bowiem zachowują składniki odżywcze i witaminy zawarte w owocach świeżych oraz można je jeść przez cały rok. Liofilizacja jest stosowana na skalę przemysłową. Obecnie w tym procesie wykorzystuje się aparaty o działaniu okresowym. Zdaniem wykonawców projektu okresowość jest uciążliwa, a koszty eksploatacyjne znaczne.

W nowym rozwiązaniu proces liofilizacji truskawek będzie prowadzony w sposób ciągły. Ciepło do zamrożonych truskawek dostarczane będzie hybrydowo, co skróci czas liofilizacji i w rezultacie zmniejszy energochłonność procesu. Sterowanie suszeniem odbywa się przy wykorzystaniu inteligentnych/samouczących się algorytmów umożliwiających online optymalizację parametrów jakościowych produktu oraz minimalizację zużycia energii – wyjaśnia dr hab. inż. Paweł Wawrzyniak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, kierujący pracami prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej.

Zostanie skonstruowana i przetestowana prototypowa suszarka sublimacyjna do pracy w trybie ciągłym. Po osiągnięciu pełnej sprawności technologicznej instalacja będzie wykorzystywana komercyjnie. Rezultaty projektu zostaną wdrożone przez lidera konsorcjum – zakład przetwórstwa owocowego firmę Grupa Producentów KLASA sp. z o.o.

Całkowity budżet projektu wynosi 28 mln zł, z czego 17 mln zł pozyskano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)