Aktualności
Badania
10 Marca
Opublikowano: 2020-03-10

Trwa nabór do programu „Polskie Powroty”

Tylko do 31 marca trwa nabór wniosków w programie „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Umożliwia on polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania podstawowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

To już trzecia edycja programu, który tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach „Polskich Powrotów” zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu „Polskie Powroty”, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy. Ich przyznanie jest możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, jakie we wrześniu 2019 r. zawarły dwie agencje podlegające Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego: NAWA i NCN.

Program umożliwia dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN. Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin zakończenia składania wniosków w trzeciej edycji „Polskich Powrotów” mija 31 marca 2020 r.

Dotychczas w ramach „Polskich Powrotów” do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Beneficjentami programu są m.in. prof. Tomasz Wojdacz, specjalista od epigenetyki kliniczej, który pracuje obecnie w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, oraz dr hab. Anna Matysiak z Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistka, która dzięki „Polskim Powrotom” zakłada Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną przy Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Będzie w nim realizować zdobyty niedawno ERC Consolidator Grant, którego celem jest zbadanie wpływu zmian na rynku pracy, wywołanych globalizacją i zmianą technologiczną, na decyzje o zakładaniu rodziny.

MK

Rozmowa z dr hab. Anną Matysiak, laureatką grantu ERC i programu „Polskie Powroty”

  • Z jakiego ośrodka zagranicznego wróciła Pani na Uniwersytet Warszawski?

Dr hab. Anna Matysiak, Wydział Nauk Ekonomicznych UW: Przez ponad sześć lat pracowałam w Wiedeńskim Instytucie Demograficznym (Vienna Institute of Demography) przy Austriackiej Akademii Nauk. Jest to jeden z najlepszych ośrodków demograficznych w Europie i bardzo dużo się tam nauczyłam. Mimo to zdecydowałam się wrócić i założyć własny zespół naukowy na własnych warunkach, wykorzystując zdobyte doświadczenie. W Polsce jest mnóstwo fantastycznych młodych osób, potencjalnie bardzo dobrych naukowców, tylko trzeba im zaoferować dobre warunki. Mam nadzieję z nimi współpracować i stworzyć tutaj prężny zespół, zajmujący się badaniami nad rodziną i rynkiem pracy. Program „Polskie Powroty” bardzo w tym pomaga. Daje możliwości powrotu na własnych warunkach, a także umożliwia pracę naukową za godną pensję.

  • Zdecydowała się Pani wrócić do kraju, a także przenieść na Uniwersytet Warszawski grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Czy na przeniesienie grantu miało wpływ to, że została Pani laureatką programu „Polskie Powroty”?

Tak. Wróciłam do Polski w październiku 2019, a w listopadzie 2019 rozpoczęłam pracę na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu „Polskie Powroty. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, jakie będą losy grantu ERC. O tym, że otrzymałam grant ERC dowiedziałam się w połowie listopada 2019, a ponieważ miałam finansowanie z programu „Polskie Powroty” na założenie tutaj zespołu naukowego, to zdecydowałam, że lepiej będzie zostać niż ponownie z grantem ERC wyjeżdżać. Połączenie obu źródeł finansowania daje mi możliwości stworzenia większego zespołu pracującego nad komplementarnymi zagadnieniami. Dzięki temu mogę zrobić więcej w ramach projektu.

  • Jak jeszcze program Polskie Powroty pomoże Pani w realizacji grantu ERC?

W ramach „Polskich Powrotów” zadeklarowałam założenie Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną. W Centrum będę realizować grant ERC (powiązany tematycznie). Program „Polskie Powroty” ma finansować w pełni moje wynagrodzenie, co pozwala mi na zaoszczędzenie środków w grancie ERC i zatrudnienie z nich dodatkowej osoby. Ponadto, będę zatrudniać dwóch pracowników w ramach programu „Polskie Powroty”, które będą realizować badania komplementarne do ERC. W rezultacie jestem w stanie zrealizować badania na szerszą skalę niż mogłabym bez finansowania z NAWA.

  • Jak wykorzystuje Pani doświadczenie w pracy za granicą?

Podczas pracy zagranicą nawiązałam dużo kontaktów naukowych. Nie tylko w czasie pracy w Wiedniu, ale także gdy byłam na stypendium w Instytucie Badań Demograficznych Maxa Plancka w Niemczech. Teraz z wieloma z tych osób, które tam poznałam, pracuję nad artykułami naukowymi, z wieloma będę także współpracować w ramach grantu ERC: będą mnie wspierać w realizacji analiz na danych dostępnych w ich krajach oraz w interpretacji wyników. Planuję badania w kilku krajach UE i takie kontakty międzynarodowe okazują się bardzo cenne. Ponadto, w dyskusji, w której udział biorą badacze z różnych krajów, na pewno będą się rodziły nowe pomysły, bo tak to zwykle bywa.

  • Gdyby miała Pani zachęcić innego naukowca do udziału w programie „Polskie Powroty”, to co by Pani mu powiedziała w oparciu o własne doświadczenia?

To, że program daje możliwości powrotu na własnych warunkach i stworzenia czegoś własnego, wykorzystania własnych pomysłów i wiedzy, a także że daje możliwości pracy za godną pensję. Powiedziałabym także, że warunki pracy naukowej w Polsce zmieniają się i to w dobrym kierunku. Jest dużo lepiej niż kiedyś: jest dużo różnych możliwości aplikowania o środki finansowe (Narodowe Centrum Nauki, NAWA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Jest też znacznie lepszy niż kiedyś dostęp do literatury i spotkać można coraz więcej świetnie wykształconych młodych ludzi, z którymi można współpracować. Uczelnie także się zmieniają, widzę to na przykładzie UW. Uniwersytet podejmuje szereg działań na rzecz wspierania badań i osób, które te badania chcą realizować.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)