Aktualności
Badania
11 Lutego
Opublikowano: 2021-02-11

UJ i UG w projekcie wspierającym działania na rzecz równości płci

Dwa polskie uniwersytety biorą udział w międzynarodowym projekcie MINDtheGEPs wspierającym działania na rzecz równości płci w publicznych i prywatnych organizacjach badawczych, w tym na uczelniach. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Turynie.

Zespół MINDtheGEPs to wspólna inicjatywa instytucji UE. W projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Serbii, Szwecji i Holandii. Siedem organizacji partnerskich: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu w Belgradzie, Instytut Technologii Tralee, Centrum Techniki Motoryzacyjnej Galicji, włoska Krajowa Rady ds. Badań Naukowych i Uniwersytet w Turynie (lider) – utworzy i wdroży plany działania dotyczące równości płci (z ang. gender equality plans, GEPs).

Plany równości płci opracowane w ramach projektu będą obejmowały zarówno kulturowe, jak i strukturalne aspekty funkcjonowania uniwersytetu. Dotyczyć zatem będą usuwania barier w zatrudnianiu i rozwoju kariery naukowej kobiet, przeciwdziałania dysproporcji płci w uczelnianych ciałach decyzyjnych oraz pełniejszego uwzględniania zagadnienia płci w badaniach naukowych oraz programach kształcenia. Dzięki temu uczelnia podejmie działania zgodne z celami Komisji Europejskiej dotyczącymi równości płci w badaniach europejskich.

Projekt MINDtheGEPs opierać się będzie na istniejących, ale wygeneruje też nowe zbiory danych na temat różnic płci, aby wspierać rozwój działań dotyczących równości. Analiza zarówno ilościowych, jak i jakościowych danych będzie motorem realizacji skutecznych planów równości płci, które można monitorować i poddać ewaluacji. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu dorobku poprzednich projektów realizowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym projektów ACT i GENERA, a także danych z pierwszego na UJ raportu nt. równości płci przygotowanego przez dr Stellę Strzemecką z Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania. Ponadto zaangażowanie w projekcie wydawnictwa Elsevier zapewnia dostęp do danych dotyczących różnic płci w produktywności naukowej oraz umożliwia rozwijanie współpracy z czasopismami i wydawnictwami naukowymi w temacie równości płci. Na podstawie zebranych danych uczestnicy projektu MINDtheGEP będą mogli opracować i udostępniać wskazówki dotyczące uwzględniania wymiaru płci w badaniach i nauczaniu.

W projekcie MINDtheGEP zorganizowane zostaną warsztaty poświęcone upełnomocnieniu (empowerment) i edukacji równościowej, na które zaproszenie otrzymają zarówno poczatkujący, jak i bardziej zaawansowani akademicy, bez względu na płeć. Wypracowane zostaną również rozwiązania mające na celu godzenie życia zawodowego i rodzinnego, skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. W ramach projektu zostanie ponadto opracowany zestaw kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za różne aspekty równość płci na uczelni, np. osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie i analizowanie danych z podziałem na płeć. Owe role mają uzupełniać istniejące już funkcje np. Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich, Działu ds. Bezpieczeństwo i Równego Traktowania czy pełnomocników ds. równości płci działających na poszczególnych wydziałach.

Projekt MINDtheGEPs jest koordynowany przez Centrum Badań nad Kobietami i Gender (CISRDe) na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech. Działaniami kieruje prof. Cristina Solera, socjolożka z Wydziału Kultury, Polityki i Społeczeństwa, członkini CIRSDe. Projekt jest finansowany w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Jego budżet wynosi prawie 3 mln euro. Realizację zaplanowano na 4 lata.

Działania w projekcie, realizowane przez multidyscyplinarny zespół, wspierać będzie Rada Doradcza złożona z przedstawicieli władz publicznych oraz odpowiednich autorytetów o międzynarodowej renomie, przyczyniając się do wprowadzenia znaczących zmian w instytucjach wdrażających plany równości płci. Więcej informacji: www.mindthegeps.eu oraz twitter.com/mindthegeps_eu.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)